Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       10. Hallinto
       30. Yrityspolitiikka
       60. Energiapolitiikka

Talousarvioesitys 2003

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaPDF-versio

21. Kuluttajaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 107 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.

EU:lta saatavia nettobudjetoitavia tuloja arvioidaan olevan 70 000 euroa vuonna 2003.


2003 lisätalousarvio 107 000
2003 talousarvio 5 524 000
2002 tilinpäätös 5 530 000
2001 tilinpäätös 5 403 374

24. Kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 23 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.


2003 lisätalousarvio 23 000
2003 talousarvio 1 515 000
2002 tilinpäätös 1 313 000
2001 tilinpäätös 1 207 085

26. Kilpailuviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 82 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.


2003 lisätalousarvio 82 000
2003 talousarvio 4 511 000
2002 tilinpäätös 4 571 000
2001 tilinpäätös 3 974 449