Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       10. Hallinto
       30. Yrityspolitiikka
       60. Energiapolitiikka

Talousarvioesitys 2003

20. TeknologiapolitiikkaPDF-versio

21. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 658 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.


2003 lisätalousarvio 658 000
2003 talousarvio 37 595 000
2002 tilinpäätös 37 850 000
2001 tilinpäätös 37 274 145

22. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 876 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 876 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta ja 1 000 000 euroa tutkimusrahoituksen lisäämisestä hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti.


2003 lisätalousarvio 1 876 000
2003 talousarvio 63 138 000
2002 tilinpäätös 64 095 000
2001 tilinpäätös 62 601 228

23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 137 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.


2003 lisätalousarvio 137 000
2003 talousarvio 9 314 000
2002 tilinpäätös 9 408 000
2001 tilinpäätös 9 232 340

24. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.


2003 lisätalousarvio 40 000
2003 talousarvio 1 740 000
2002 tilinpäätös 1 765 000
2001 tilinpäätös 1 714 508

25. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 64 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.


2003 lisätalousarvio 64 000
2003 talousarvio 5 063 000
2002 tilinpäätös 3 866 000
2001 tilinpäätös 3 782 546

26. Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 273 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.


2003 lisätalousarvio 273 000
2003 talousarvio 23 983 000
2002 tilinpäätös 24 073 000
2001 tilinpäätös 23 580 620

27. Teknologinen tutkimustoiminta(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 977 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2003 uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 142 709 000 eurolla.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden 5 000 000 euron lisäys perustuu tutkimusrahoituksen lisäämiseen hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti.

Myöntämisvaltuuksien käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja seuraavasti (1 000 euroa):
  2003 2004 2005 2006 2007-
           
Ennen vuotta 2003 tehdyt sitoumukset 62 625 16 258 7 216    
Vuoden 2003 sitoumukset 74 209 51 375 7 278 5 994 3 853
Yhteensä 136 834 67 633 14 494 5 994 3 853


2003 lisätalousarvio 1 977 000
2003 talousarvio 134 857 000
2002 tilinpäätös 131 516 630
2001 tilinpäätös 135 426 694

28. Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu tutkimusrahoituksen lisäämisestä hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti.


2003 lisätalousarvio 2 000 000
2003 talousarvio 11 996 000
2002 tilinpäätös 11 996 000
2001 tilinpäätös 10 091 276

40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 629 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2003 uusia avustuspäätöksiä saa tehdä enintään 156 687 000 eurolla.

Selvitysosa: Myöntämisvaltuuden 3 000 000 euron lisäys perustuu tutkimusrahoituksen lisäämiseen hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti.

Myöntämisvaltuuksien käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja seuraavasti (1 000 euroa):
  2003 2004 2005 2006 2007-
           
Ennen vuotta 2003 tehdyt sitoumukset 116 933 74 448 29 273 7 325 1 098
Vuoden 2003 sitoumukset 17 153 46 096 44 557 25 503 23 378
Yhteensä 134 086 120 544 73 830 32 828 24 476


2003 lisätalousarvio 3 629 000
2003 talousarvio 130 457 000
2002 tilinpäätös 138 097 754
2001 tilinpäätös 132 641 817

41. Keksintö-, laatu- ja standardisointitoiminnan edistäminen(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 199 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu tutkimusrahoituksen lisäämisestä hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti ja on tarkoitettu keksintötoiminnan edistämiseen.


2003 lisätalousarvio 199 000
2003 talousarvio 5 806 000
2002 tilinpäätös 5 656 000
2001 tilinpäätös 6 155 678