Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       10. Hallinto
            98. Vahingonkorvaukset
       30. Yrityspolitiikka
       60. Energiapolitiikka

Talousarvioesitys 2003

10. HallintoPDF-versio

21. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 139 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan lisäyksenä on otettu huomioon 389 000 euroa valtion virka- ja työehtosopimuksesta aiheutuvina menoina ja vähennyksenä 528 000 euroa 15 henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 24.01.21. Määrärahan siirto johtuu ulkomaankaupparyhmän siirtymisestä ulkoasiainministeriöön 1.7.2003 lukien.


2003 lisätalousarvio -139 000
2003 talousarvio 22 565 000
2002 tilinpäätös 22 586 000
2001 tilinpäätös 22 219 307

22. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 543 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 1 343 000 euroa aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta ja 200 000 euroa asiantuntijoiden palkkaamiseksi alueelliseen ja kansalliseen teknologia-alakohtaiseen asiakastyöhön.


2003 lisätalousarvio 1 543 000
2003 talousarvio 68 797 000
2002 tilinpäätös 68 555 000
2001 tilinpäätös 66 530 603

24. Tutkimus- ja selvitystoiminta(siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan vähennys aiheutuu yhden hengen palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 24.01.21. Määrärahan siirto johtuu ulkomaankaupparyhmän siirtymisestä ulkoasiainministeriöön 1.7.2003 lukien.


2003 lisätalousarvio -25 000
2003 talousarvio 4 628 000
2002 tilinpäätös 5 878 000
2001 tilinpäätös 6 727 517

98. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 643 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n konkurssipesän saatavista johtuvien Suomen valtion vahingonkorvausten suorittamiseen.

Selvitysosa:Suomen valtio on Helsingin hovioikeuden tuomion perusteella velvoitettu suorittamaan vahingonkorvauksena Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n konkurssipesän saatavia. Korkeimmalta oikeudelta on haettu valituslupaa tuomiosta.


2003 lisätalousarvio 643 000
2002 tilinpäätös 486 361
2001 tilinpäätös 4 357 226