Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       24. Tiehallinto
       30. Merenkulkulaitos
       40. Ratahallintokeskus
          50. Ilmailulaitos
       80. Ilmatieteen laitos
       81. Merentutkimuslaitos

Talousarvioesitys 2003

31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio