Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Maa- ja metsätalousministeriö
       02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
       03. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta
       04. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot
       14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen
       21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
       31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta
       32. Metsäntutkimuslaitos
       41. Kala-, riista- ja porotalous
       42. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
       51. Vesivarojen käyttö ja hoito
       61. Maanmittauslaitos
       71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
       72. Elintarvikevirasto
       73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2003

30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio