Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
       01. Valtioneuvosto
            01. Palkkaukset
       02. Valtioneuvoston kanslia
       03. Oikeuskanslerinvirasto
       99. Valtioneuvoston muut menot
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2003

01. ValtioneuvostoPDF-versio

01. Palkkaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 81 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.


2003 lisätalousarvio81 000
2003 talousarvio3 642 000
2002 tilinpäätös3 551 381
2001 tilinpäätös3 350 341