Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2002 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2002

Valtion talousarvio vuodelle 2002PDF-versio

TULOARVIOT

 
Selvitysosa:
Osasto 11euroamk
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT30 318 690 000180 266 745 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot13 545 490 00080 537 826 000
01.Tulo- ja varallisuusvero13 016 500 00077 392 595 000
02.Korkotulojen lähdevero151 140 000898 638 000
03.Perintö- ja lahjavero377 850 0002 246 594 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut10 341 860 00061 489 907 000
01.Arvonlisävero9 893 700 00058 825 269 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero352 660 0002 096 821 000
03.Apteekkimaksut95 500 000567 817 000
08.Valmisteverot4 518 800 00026 867 565 000
01.Tupakkavero550 000 0003 270 152 000
04.Alkoholijuomavero1 271 000 0007 557 023 000
05.Virvoitusjuomavero32 800 000195 020 000
07.Energiaverot2 665 000 00015 845 370 000
10.Muut verot1 908 336 00011 346 451 000
01.Leimavero168 000999 000
03.Autovero886 600 0005 271 484 000
04.Moottoriajoneuvovero208 910 0001 242 122 000
05.Varainsiirtovero436 630 0002 596 084 000
06.Arpajaisvero105 243 000625 746 000
07.Ajoneuvovero236 785 0001 407 860 000
08.Jätevero34 000 000202 155 000
19.Muut veronluonteiset tulot4 204 00024 996 000
02.Lästimaksut673 0004 001 000
08.Öljyjätemaksu3 363 00019 995 000
09.Muut verotulot168 000999 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT4 056 410 00024 118 319 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 598 0009 501 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot1 598 0009 501 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala79 130 000470 486 000
01.Tuomioistuintulot27 800 000165 291 000
47.Ulosottomaksut41 500 000246 748 000
50.Vankeinhoitolaitoksen tulot9 494 00056 449 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot336 0001 998 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala185 708 0001 104 170 000
90.Rajavartiolaitoksen tulot2 690 00015 994 000
98.Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot181 757 0001 080 678 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot1 261 0007 498 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala160 000951 000
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista17 000101 000
22.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot8 00048 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot135 000803 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala1 270 513 0007 554 127 000
07.Siirto valtion eläkerahastosta875 390 0005 204 833 000
25.Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista13 600 00080 862 000
28.Kuntien osuudet verotuskustannuksista106 000 000630 247 000
29.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista28 901 000171 838 000
30.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista16 171 00096 148 000
49.Tullilaitoksen tulot7 983 00047 465 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta33 640 000200 014 000
90.Euroopan unionin traditionaalisten varojen kantopalkkiot36 000 000214 046 000
98.Takaisinperittävät arvonlisäveropalautukset146 828 000873 000 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot6 000 00035 674 000
29.Opetusministeriön hallinnonala422 166 0002 510 085 000
01.Opetusministeriön tulot2 000 00011 891 000
43.Ylioppilastutkintolautakunnan tulot8 00048 000
70.Opintotukitoiminnan tulot21 446 000127 512 000
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista398 712 0002 370 634 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala890 258 0005 293 234 000
01.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot787 656 0004 683 190 000
02.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot48 800 000290 152 000
03.EU:n kalatalouden ohjaamisen rahoitusvälineeltä saatavat tulot5 718 00033 998 000
04.EU:lta saatavat muut tulot1 055 0006 273 000
21.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tulot421 0002 503 000
30.Valtion osuus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa saadusta tulosta5 634 00033 498 000
32.Metsäntutkimuslaitoksen tulot2 926 00017 397 000
35.Hirvieläinten metsästysmaksut4 354 00025 888 000
36.Viehekalastusmaksut1 935 00011 505 000
37.Kalastuksenhoitomaksut4 852 00028 849 000
39.Riistanhoitomaksut6 960 00041 382 000
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut1 850 00011 000 000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut269 0001 599 000
71.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot3 325 00019 770 000
72.Elintarvikeviraston tulot4 570 00027 172 000
73.Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot7 176 00042 667 000
74.Kasvinjalostusmaksut757 0004 501 000
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot2 000 00011 891 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala3 756 00022 332 000
20.Ajoneuvohallintokeskuksen tulot363 0002 158 000
24.Tiehallinnon sekalaiset tulot841 0005 000 000
30.Merenkulkulaitoksen tulot1 749 00010 399 000
40.Radanpidon tulot336 0001 998 000
70.Viestintäviraston tulot417 0002 479 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot50 000297 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala9 688 00057 602 000
10.Tulot työvoima- ja elinkeinokeskusten yritysosastojen maksullisesta palvelutoiminnasta2 417 00014 371 000
20.Turvatekniikan keskuksen tulot1 630 0009 692 000
99.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot5 641 00033 540 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala392 411 0002 333 170 000
05.Vakuutusvalvontaviraston tulot
08.Kansanterveyslaitoksen tulot471 0002 800 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot2 472 00014 698 000
92.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto377 300 0002 243 324 000
98.Valtionapujen palautukset12 000 00071 349 000
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot168 000999 000
34.Työministeriön hallinnonala118 710 000705 818 000
40.Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot95 500 000567 817 000
70.Palkkaturvamaksujen palautukset21 192 000126 002 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut tulot2 018 00011 998 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala4 903 00029 152 000
40.Alueellisten ympäristökeskusten tulot437 0002 598 000
60.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista1 700 00010 108 000
70.Asuntotoimen tulot50 000297 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot2 716 00016 149 000
39.Muut sekalaiset tulot677 409 0004 027 691 000
01.Sakkorahat53 500 000318 097 000
02.Valtiolle tilitettävät veronlisäykset ja viivekorot58 000 000344 852 000
04.Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset135 000 000802 674 000
07.Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset8 409 00049 998 000
10.Muut sekalaiset tulot2 500 00014 864 000
50.Nettotulot osakemyynnistä420 000 0002 497 207 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET817 374 0004 859 885 000
01.Korkotulot282 274 0001 678 325 000
04.Korot valtion lainoista liikelaitoksille40 958 000243 525 000
05.Korot muista lainoista14 316 00085 119 000
07.Korot talletuksista227 000 0001 349 681 000
03.Osinkotulot475 000 0002 824 222 000
01.Osinkotulot475 000 0002 824 222 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset60 100 000357 338 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset60 100 000357 338 000
 
Osasto 15
15.LAINAT133 544 000794 017 000
01.Valtiolle takaisin maksettavat lainat133 544 000794 017 000
02.Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille66 639 000396 218 000
04.Muiden lainojen lyhennykset66 905 000397 799 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

35 326 018 000 €
210 038 965 000 mk

MÄÄRÄRAHAT

 
Selvitysosa:
Pääluokka 21euroamk
21.TASAVALLAN PRESIDENTTI6 412 00038 124 000
01.Tasavallan Presidentti305 0001 813 000
01.Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha)262 0001 558 000
21.Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha)43 000256 000
02.Tasavallan Presidentin kanslia6 107 00036 311 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha)5 468 00032 511 000
27.Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha)219 0001 302 000
75.Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)420 0002 497 000
 
Pääluokka 22
22.EDUSKUNTA88 071 000523 646 000
01.Kansanedustajat18 426 000109 556 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha)18 426 000109 556 000
02.Eduskunnan kanslia52 772 000313 768 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha)43 022 000255 797 000
74.Eduskunnan lisätilat (siirtomääräraha 3 v)9 750 00057 971 000
09.Valtiontilintarkastajat1 530 0009 097 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha)1 530 0009 097 000
14.Eduskunnan oikeusasiamies3 257 00019 365 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha)3 257 00019 365 000
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto8 876 00052 774 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 876 00052 774 000
99.Eduskunnan muut menot3 210 00019 086 000
21.Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (arviomääräraha)3 210 00019 086 000
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTO36 939 000219 629 000
01.Valtioneuvosto3 629 00021 577 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha)3 629 00021 577 000
02.Valtioneuvoston kanslia17 484 000103 955 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 484 000103 955 000
03.Oikeuskanslerinvirasto2 433 00014 466 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 433 00014 466 000
27.Poliittisen toiminnan avustaminen11 807 00070 201 000
50.Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)11 807 00070 201 000
99.Valtioneuvoston muut menot1 586 0009 430 000
21.Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)862 0005 125 000
24.Kunniamerkit (arviomääräraha)471 0002 800 000
26.Suomen sotasurmia vuosina 1914-1922 koskeva tutkimus (siirtomääräraha 3 v)253 0001 504 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA711 590 0004 230 922 000
01.Ulkoasiainhallinto160 635 000955 092 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)152 226 000905 095 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)5 045 00029 996 000
87.Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)3 364 00020 001 000
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö369 580 0002 197 423 000
50.Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle (arviomääräraha)841 0005 000 000
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)366 739 0002 180 531 000
67.Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa (arviomääräraha)2 000 00011 891 000
50.Lähialueyhteistyö35 320 000210 003 000
66.Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)35 320 000210 003 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot146 055 000868 404 000
01.Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha)960 0005 708 000
21.Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha)6 725 00039 985 000
22.Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)50 748 000301 734 000
23.Erityisasiantuntijoista aiheutuvat menot (arviomääräraha)6 325 00037 607 000
25.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)7 482 00044 486 000
26.Tutkimus- ja kehittämistoiminta (siirtomääräraha 2 v)2 103 00012 504 000
50.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)1 306 0007 765 000
51.Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)39 000232 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomäärä-raha)69 509 000413 282 000
67.Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)841 0005 000 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha)17 000101 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA564 207 0003 354 622 000
01.Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset40 750 000242 288 000
21.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)23 706 000140 949 000
22.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 507 00038 689 000
29.Erityismenot (arviomääräraha)2 439 00014 502 000
51.Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha)8 098 00048 149 000
10.Tuomioistuinlaitos199 993 0001 189 104 000
21.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 324 00037 601 000
22.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 821 00046 502 000
23.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)180 466 0001 073 002 000
29.Erityismenot (arviomääräraha)5 382 00032 000 000
30.Oikeusapu50 961 000303 000 000
21.Oikeusaputoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 323 000102 998 000
50.Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)33 638 000200 002 000
40.Syyttäjä- ja ulosottolaitos103 700 000616 572 000
21.Syyttäjä- ja ulosottolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)103 700 000616 572 000
50.Rangaistusten täytäntöönpano168 130 000999 656 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)163 130 000969 927 000
74.Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)5 000 00029 729 000
70.Vaalimenot673 0004 001 000
21.Vaalimenot (arviomääräraha)673 0004 001 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 313 409 0007 809 175 000
01.Sisäasiainministeriö25 416 000151 117 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)20 304 000120 722 000
22.Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)5 112 00030 395 000
02.Ulkomaalaisvirasto8 157 00048 499 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 157 00048 499 000
05.Lääninhallitukset48 682 000289 450 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)48 682 000289 450 000
06.Rekisterihallinto26 731 000158 935 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 731 000158 935 000
07.Kihlakunnat40 494 000240 766 000
21.Kihlakunnanvirastojen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)40 494 000240 766 000
75.Poliisitoimi541 037 0003 216 860 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)501 837 0002 983 787 000
70.Viranomaisradioverkon rakentaminen ja käyttö (siirtomääräraha 3 v)39 200 000233 073 000
80.Pelastustoimi36 094 000214 605 000
21.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)30 054 000178 693 000
22.Erityismenot (arviomääräraha)1 650 0009 810 000
31.Valtionosuudet (siirtomääräraha 2 v)4 390 00026 102 000
90.Rajavartiolaitos187 708 0001 116 061 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)181 736 0001 080 553 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)4 710 00028 004 000
74.Rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)1 262 0007 504 000
97.Avustukset kunnille230 502 0001 370 503 000
31.Kuntien yleinen valtionosuus ja verotuloihin perustuvat tasaukset (arviomääräraha)165 556 000984 351 000
32.Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako (arviomääräraha)6 365 00037 845 000
34.Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha)54 157 000322 003 000
35.Valtion korvaus edunvalvontapalvelujen tuottamisesta (arviomääräraha)2 742 00016 303 000
80.Korkotuet ja velkojen vakautuslainat kunnille (arviomääräraha)1 682 00010 001 000
98.Alueiden kehittäminen168 588 0001 002 379 000
43.Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)16 591 00098 646 000
61.Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)127 377 000757 349 000
62.EU:n rakennerarahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)24 620 000146 384 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNON-ALA1 715 420 00010 199 424 000
01.Puolustusministeriö38 819 000230 807 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 109 00066 051 000
22.Kiinteistövarallisuuden omistajuudesta ja hallinnoinnista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)800 0004 757 000
74.Uudisrakennukset ja perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)26 910 000160 000 000
10.Puolustusvoimat1 646 285 0009 788 366 000
16.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)515 496 0003 065 000 000
21.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 130 789 0006 723 366 000
30.Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta28 710 000170 702 000
22.Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha)28 710 000170 702 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot1 606 0009 549 000
50.Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)1 598 0009 501 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha)8 00048 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA5 688 941 00033 824 907 000
01.Valtiovarainministeriö31 533 000187 487 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)24 960 000148 405 000
22.Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 560 00033 058 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha)172 0001 023 000
89.Osakkeiden myyntijärjestelyt (siirtomääräraha 2 v)841 0005 000 000
03.Valtion taloudellinen tutkimuskeskus3 468 00020 620 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 468 00020 620 000
05.Valtiokonttori33 230 000197 577 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)33 062 000196 578 000
22.Valtion eläkelautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)168 000999 000
07.Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset2 728 543 00016 223 180 000
05.Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha)2 637 190 00015 680 020 000
06.Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha)21 380 000127 120 000
07.Muut eläkemenot (arviomääräraha)37 370 000222 192 000
50.Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha)32 603 000193 849 000
18.Verohallinto318 046 0001 891 016 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)318 046 0001 891 016 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle167 782 000997 586 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)158 700 000943 587 000
31.Verohyvitys (arviomääräraha)8 409 00049 998 000
40.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)673 0004 001 000
40.Tullilaitos111 227 000661 326 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)111 227 000661 326 000
52.Tilastokeskus36 458 000216 769 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)36 458 000216 769 000
80.Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet9 783 00058 167 000
20.Kehittämis- ja koulutustoiminta (siirtomääräraha 2 v)3 696 00021 975 000
21.Henkilöstön sopeuttamisen tukeminen (siirtomääräraha 2 v)169 0001 005 000
23.Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 2 v)892 0005 304 000
24.VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutustoiminta (siirtomääräraha 2 v)3 868 00022 998 000
25.Valtion henkilöstöjärjestelyt (siirtomääräraha 2 v)570 0003 389 000
60.Valtion maksu koulutus- ja erorahastosta johtuvista menoista (arviomääräraha)588 0003 496 000
81.Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot831 380 0004 943 161 000
01.Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (arviomääräraha)1 177 0006 998 000
02.Eräät muut palkat ja virkasuhteen ehtoja koskevat päätökset (arviomääräraha)168 000999 000
22.Nettobudjetoitujen virastojen toiminnan kehittäminen (kiinteä määräraha)2 350 00013 972 000
23.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)820 000 0004 875 499 000
24.Kehitysyhteistyöstä ja lähialueyhteistyöstä aiheutuvat arvonlisäveromenot (arviomääräraha)7 500 00044 593 000
95.Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha)17 000101 000
96.Edeltä arvaamattomat tarpeet (kiinteä määräraha)168 000999 000
82.Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille7 038 00041 846 000
41.Takauskorvaukset eläkekassa Tuelle (arviomäärä-raha)2 782 00016 541 000
44.Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha)4 256 00025 305 000
84.Kansainväliset rahoitusosuudet1 488 0008 847 000
66.Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)253 0001 504 000
68.Suomen maksuosuus Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön pääomasta (arviomääräraha)1 235 0007 343 000
90.Suomen maksuosuudet Euroopan unionille1 348 000 0008 014 844 000
66.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)1 348 000 0008 014 844 000
99.Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot60 965 000362 481 000
51.Metallirahamenot (arviomääräraha)56 700 000337 123 000
63.Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha)3 700 00021 999 000
95.Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)60 000357 000
96.Hallinnon kehittämiskeskuksen kiinteistömenojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)505 0003 003 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA5 478 405 00032 573 117 000
01.Opetusministeriö91 674 000545 069 000
10.Eräiden valtion kiinteistöjen käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)1 290 0007 670 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 413 000115 424 000
22.Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 3 v)4 645 00027 618 000
26.Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (kiinteä määräraha)4 880 00029 015 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)503 0002 991 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)60 943 000362 351 000
05.Kirkollisasiat2 052 00012 201 000
21.Ortodoksisen kirkollishallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 665 0009 900 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)387 0002 301 000
07.Opetushallitus18 136 000107 832 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)18 136 000107 832 000
08.Kansainvälinen yhteistyö15 578 00092 623 000
22.Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)751 0004 465 000
25.Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö (siirtomääräraha 2 v)7 369 00043 814 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)4 962 00029 503 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)2 496 00014 841 000
10.Yliopisto-opetus ja -tutkimus1 188 163 0007 064 496 000
21.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)1 090 137 0006 481 660 000
22.Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)22 843 000135 818 000
23.Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 703 00045 800 000
24.Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)67 144 000399 220 000
88.Osakkeiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)336 0001 998 000
20.Ammattikorkeakouluopetus329 311 0001 957 994 000
22.Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)4 886 00029 051 000
25.Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)4 579 00027 225 000
30.Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)319 846 0001 901 718 000
40.Yleissivistävä koulutus1 715 146 00010 197 795 000
21.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)39 200 000233 073 000
25.Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)1 703 00010 126 000
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)1 592 549 0009 468 866 000
34.Valtionosuus yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)67 550 000401 634 000
35.Yleissivistävän koulutuksen valtionosuuksien loppuerät (arviomääräraha)13 623 00080 999 000
51.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)521 0003 098 000
60.Ammatillinen koulutus511 178 0003 039 326 000
21.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)28 100 000167 075 000
24.Työssäoppiminen ja harjoittelutoiminta (siirtomääräraha 2 v)3 027 00017 998 000
25.Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)1 899 00011 291 000
30.Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)374 028 0002 223 870 000
31.Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)88 449 000525 894 000
35.Ammatillisen koulutuksen valtionosuuksien loppuerät (arviomääräraha)13 455 00080 000 000
37.Valtionavustus kiinteistöjen hankintaan (siirtomääräraha 3 v)570 0003 389 000
87.Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha 3 v)1 650 0009 810 000
69.Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö302 451 0001 798 292 000
21.Opetusalan koulutuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)336 0001 998 000
22.Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v)13 657 00081 201 000
25.Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)3 253 00019 341 000
30.Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)72 008 000428 140 000
31.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)96 237 000572 199 000
32.Valtionavustus ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämiseen (kiinteä määräraha)24 319 000144 594 000
33.Ammatillinen lisäkoulutus (siirtomääräraha 2 v)3 397 00020 198 000
35.Aikuiskoulutuksen loppuerät (arviomääräraha)6 391 00037 999 000
50.Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)44 045 000261 880 000
51.Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)14 565 00086 600 000
52.Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)1 345 0007 997 000
53.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)7 289 00043 338 000
55.Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)12 135 00072 151 000
56.Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)3 474 00020 655 000
70.Opintotuki704 300 0004 187 578 000
22.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)560 0003 330 000
52.Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha)23 546 000139 998 000
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)632 400 0003 760 080 000
56.Aikuisopintoraha (arviomääräraha)5 046 00030 002 000
57.Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomäärä-raha)15 250 00090 672 000
58.Avustus tilakustannusten korvaamiseen (kiinteä määräraha)1 261 0007 498 000
59.Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)26 237 000155 998 000
88.Tiede189 233 0001 125 128 000
21.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 131 000155 368 000
22.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 780 00075 986 000
23.Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 509 00014 918 000
24.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 251 0007 438 000
25.Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v)400 0002 378 000
50.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)59 701 000354 966 000
53.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen (arviomääräraha)76 189 000452 999 000
54.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)1 123 0006 677 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)9 149 00054 397 000
90.Taide ja kulttuuri304 608 0001 811 117 000
21.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 347 0008 009 000
22.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 641 00092 997 000
23.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 376 00014 127 000
24.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 705 00087 432 000
25.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 669 00027 761 000
26.Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 833 00016 844 000
27.Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)504 0002 997 000
30.Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)8 598 00051 121 000
31.Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)5 003 00029 746 000
32.Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha)2 015 00011 981 000
33.Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha)622 0003 698 000
34.Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha)6 000 00035 674 000
35.Kulttuuritoimen valtionosuuksien loppuerät (arviomääräraha)1 615 0009 602 000
40.Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha)252 0001 498 000
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)3 328 00019 787 000
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)1 636 0009 727 000
52.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen (arviomääräraha)218 635 0001 299 945 000
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)12 070 00071 765 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)639 0003 799 000
72.Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)589 0003 502 000
75.Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)1 514 0009 002 000
95.Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)17 000101 000
98.Liikuntatoimi84 559 000502 765 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatustyön tukemiseen (arviomääräraha)83 520 000496 587 000
52.Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha)1 039 0006 178 000
99.Nuorisotyö22 016 000130 901 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisonkasvatustyön tukemiseen (arviomääräraha)20 368 000121 103 000
51.Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja ennaltaehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v)1 648 0009 799 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 466 488 00014 665 072 000
01.Maa- ja metsätalousministeriö36 875 000219 249 000
21.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)31 100 000184 912 000
22.Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)2 186 00012 997 000
41.Eräät korvaukset (arviomääräraha)2 075 00012 337 000
47.Kasvinjalostustoiminnan edistäminen (arviomääräraha)673 0004 001 000
48.Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)841 0005 000 000
02.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus9 832 00058 458 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 832 00058 458 000
03.Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta596 0003 544 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)596 0003 544 000
04.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot12 406 00073 763 000
25.Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)1 261 0007 498 000
26.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)2 068 00012 296 000
27.Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v)6 537 00038 867 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomäärä-raha)2 540 00015 102 000
12.Maa- ja puutarhatalouden tulotuki1 755 639 00010 438 555 000
41.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)588 490 0003 499 003 000
43.EU-tulotuki (arviomääräraha)443 076 0002 634 410 000
44.Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)3 400 00020 215 000
45.Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v)298 000 0001 771 828 000
46.Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)422 673 0002 513 100 000
13.Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen152 335 000905 743 000
42.Luopumiskorvaukset (arviomääräraha)66 700 000396 580 000
43.Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)4 692 00027 897 000
44.Laatujärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 513 0008 996 000
47.Maataloustuotannon lopettamistuet ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v)77 110 000458 475 000
48.Puutarhatalouden erityistoimenpiteet (arviomäärä-raha)170 0001 011 000
60.Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha)2 150 00012 783 000
14.Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittä-minen136 044 000808 881 000
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)27 499 000163 502 000
61.Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)43 558 000258 984 000
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)62 184 000369 729 000
63.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)2 803 00016 666 000
15.Muut maatalouden menot21 124 000125 598 000
40.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)11 168 00066 402 000
44.Hevostalouden edistäminen vedonlyönnistä hevoskilpailuissa kertyvillä varoilla (arviomääräraha)5 466 00032 499 000
45.Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha)4 490 00026 696 000
21.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus30 204 000179 585 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)29 685 000176 499 000
22.Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha)401 0002 384 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)101 000601 000
77.Maa- ja vesirakennustyöt (siirtomääräraha 3 v)17 000101 000
31.Metsätalouden edistäminen ja valvonta102 933 000612 012 000
24.Eräät metsätalouden yhteiskunnalliset palvelut ja yleinen uittoväylätuki (siirtomääräraha 3 v)5 363 00031 887 000
25.Metsäpuiden siemenhuolto (kiinteä määräraha)925 0005 500 000
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha)43 100 000256 261 000
43.Eräät korvaukset (arviomääräraha)286 0001 700 000
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)46 000 000273 504 000
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)4 205 00025 002 000
50.Eräät metsätalouden valtionavut (kiinteä määräraha)2 718 00016 160 000
83.Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)336 0001 998 000
32.Metsäntutkimuslaitos36 895 000219 368 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)36 299 000215 824 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)420 0002 497 000
77.Metsien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)109 000648 000
87.Maan hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)67 000398 000
41.Kala-, riista- ja porotalous39 855 000236 967 000
25.Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v)2 018 00011 998 000
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha)4 354 00025 888 000
42.Petoeläinten ja hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)2 859 00016 999 000
43.Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 564 0009 299 000
50.Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v)6 973 00041 460 000
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)4 848 00028 825 000
52.Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha)1 968 00011 701 000
62.Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)14 514 00086 296 000
77.Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v)757 0004 501 000
42.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos15 661 00093 116 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 124 00083 977 000
24.Arvokalojen sopimuskasvatustoiminta (siirtomääräraha 3 v)1 117 0006 641 000
74.Kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)420 0002 497 000
51.Vesivarojen käyttö ja hoito26 807 000159 387 000
22.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v)5 128 00030 490 000
30.Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha)2 489 00014 799 000
31.Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v)4 205 00025 002 000
43.Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha)420 0002 497 000
77.Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v)14 565 00086 600 000
61.Maanmittauslaitos47 970 000285 217 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)45 111 000268 218 000
80.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)2 859 00016 999 000
62.Geodeettinen laitos2 929 00017 415 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 929 00017 415 000
71.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos17 455 000103 783 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 605 00092 783 000
28.Rokotteet ja seerumit (arviomääräraha)1 850 00011 000 000
72.Elintarvikevirasto9 103 00054 124 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 785 00028 450 000
22.Lihantarkastustoiminnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 318 00025 674 000
73.Kasvintuotannon tarkastuskeskus11 637 00069 190 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 637 00069 190 000
74.Siemenperunakeskus188 0001 118 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)121 000719 000
22.Tutkimus- ja vienninedistämismenot (siirtomääräraha 2 v)67 000398 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA1 317 610 0007 834 153 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö21 929 000130 384 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 397 00079 655 000
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)8 532 00050 729 000
24.Tiehallinto737 844 0004 387 021 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v)606 085 0003 603 618 000
77.Tieverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)59 866 000355 947 000
78.Lohja—Lohjanharju -tien rakentaminen (arviomääräraha)10 000 00059 457 000
79.Tieverkon jälkirahoitus- ja kokonaisrahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)38 347 000228 001 000
87.Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha)23 546 000139 998 000
25.Tienpidon valtionavut10 100 00060 052 000
50.Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)10 100 00060 052 000
30.Merenkulkulaitos26 390 000156 908 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 541 00080 511 000
70.Alusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)10 259 00060 997 000
77.Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)2 523 00015 001 000
87.Maa- ja vesialueiden hankinta (arviomääräraha)67 000398 000
32.Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen56 713 000337 200 000
40.Lastialusten hankintojen tukeminen (arviomääräraha)959 0005 702 000
41.Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha)40 954 000243 501 000
42.Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomäärä-raha)13 841 00082 295 000
44.Saaristoliikenteen avustaminen (siirtomääräraha 2 v)286 0001 700 000
50.Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha)673 0004 001 000
40.Ratahallintokeskus330 577 0001 965 522 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v)230 171 0001 368 535 000
77.Rataverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)43 029 000255 839 000
78.Eräät ratahankkeet (arviomääräraha)30 300 000180 156 000
79.Radioverkon rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)22 200 000131 995 000
87.Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha)4 877 00028 997 000
52.Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut5 575 00033 147 000
41.Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (kiinteä määräraha)1 000 0005 946 000
43.Korvaus Ilmailulaitokselle valmiustehtävistä (kiinteä määräraha)4 575 00027 202 000
60.Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet80 721 000479 945 000
42.Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha)841 0005 000 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)79 880 000474 945 000
72.Viestinnän korvaukset ja avustukset12 614 00074 999 000
42.Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha)12 614 00074 999 000
80.Ilmatieteen laitos26 510 000157 621 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 510 000157 621 000
81.Merentutkimuslaitos7 350 00043 701 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 350 00043 701 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot1 287 0007 652 000
40.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)782 0004 650 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)505 0003 003 000
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA875 365 0005 204 684 000
10.Hallinto111 791 000664 679 000
21.Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)22 362 000132 958 000
22.Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)68 555 000407 610 000
24.Tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v)5 628 00033 463 000
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)7 633 00045 384 000
92.Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha)7 603 00045 205 000
95.Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha)10 00059 000
20.Teknologiapolitiikka499 175 0002 967 960 000
21.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)37 850 000225 046 000
22.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)64 095 000381 092 000
23.Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 408 00055 937 000
25.Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 866 00022 986 000
26.Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)24 051 000143 001 000
27.Tutkimus- ja kehitystoiminta (arviomääräraha)133 885 000796 044 000
28.Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v)11 996 00071 325 000
40.Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha)135 317 000804 558 000
41.Keksintö-, laatu- ja standardisointitoiminnan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)5 656 00033 629 000
70.Geologian tutkimuskeskuksen alushankinta (arviomääräraha)253 0001 504 000
83.Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha)72 798 000432 837 000
30.Yrityspolitiikka168 563 0001 002 230 000
21.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 177 0006 998 000
41.Toimintatuki Finnvera Oyj:lle (kiinteä määräraha)336 0001 998 000
42.Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha)23 452 000139 439 000
43.Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)10 428 00062 002 000
44.Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha)3 364 00020 001 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)16 147 00096 006 000
46.Avustus telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseksi (siirtomääräraha 3 v)17 660 000105 002 000
47.Valtionavustus kehittämispalvelutoimintaan ja eräille yhteisöille (siirtomääräraha 3 v)3 561 00021 173 000
48.Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)9 000 00053 512 000
49.Korkotuki Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämille luotoille (arviomääräraha)1 700 00010 108 000
50.Korkotuki pk-yritysten investointeihin (arviomääräraha)33 000196 000
60.Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha)17 000101 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)81 688 000485 695 000
40.Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka17 463 000103 830 000
21.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 530 00032 880 000
22.Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 765 00010 494 000
24.Kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 313 0007 807 000
26.Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 571 00027 178 000
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (arviomääräraha)3 611 00021 470 000
50.Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määrä-raha)673 0004 001 000
50.Kansainvälistymispolitiikka57 127 000339 662 000
21.Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)16 081 00095 613 000
40.Toimialakohtainen yritysten kansainvälistyminen (arviomääräraha)17 500 000104 050 000
41.Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle (kiinteä määräraha)23 546 000139 998 000
60.Energiapolitiikka19 864 000118 106 000
21.Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)206 0001 225 000
27.Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 2 v)3 407 00020 257 000
40.Energiatuki (arviomääräraha)16 146 00096 000 000
45.Energiainvestointien korkotuki (arviomääräraha)55 000327 000
50.Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v)50 000297 000
70.Omistajapolitiikka1 382 0008 217 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)1 382 0008 217 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA8 146 929 00048 439 440 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriö50 905 000302 667 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)32 046 000190 537 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)2 796 00016 624 000
63.Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)8 410 00050 004 000
64.Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)3 364 00020 001 000
67.Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha)4 289 00025 501 000
02.Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus22 980 000136 633 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)22 980 000136 633 000
03.Työttömyysturvalautakunta1 697 00010 090 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 697 00010 090 000
04.Tarkastuslautakunta1 552 0009 228 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 552 0009 228 000
06.Terveydenhuollon oikeusturvakeskus3 860 00022 951 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 260 00013 437 000
26.Mielentilatutkimustoiminnan menot (arviomääräraha)1 600 0009 513 000
07.Työterveyslaitos34 320 000204 057 000
50.Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)34 320 000204 057 000
08.Kansanterveyslaitos33 929 000201 733 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)27 745 000164 964 000
26.Rokotteiden hankinta (arviomääräraha)6 184 00036 768 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus4 377 00026 024 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 377 00026 024 000
10.Säteilyturvakeskus10 417 00061 937 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)10 417 00061 937 000
11.Lääkelaitos1 333 0007 926 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 333 0007 926 000
12.Valtion koulukodit588 0003 496 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)588 0003 496 000
13.Työsuojelun piirihallinto20 730 000123 255 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)20 730 000123 255 000
14.Valtion mielisairaalat607 0003 609 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)607 0003 609 000
15.Perhekustannusten tasaus1 368 000 0008 133 759 000
51.Äitiysavustus (arviomääräraha)9 900 00058 863 000
52.Lapsilisät (arviomääräraha)1 358 100 0008 074 896 000
16.Yleinen perhe-eläke42 000 000249 721 000
50.Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha)42 000 000249 721 000
17.Työttömyysturva663 200 0003 943 208 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha)589 000 0003 502 035 000
51.Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha)66 000 000392 418 000
53.Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta (arviomääräraha)2 200 00013 081 000
54.Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha)6 000 00035 674 000
18.Sairausvakuutus695 500 0004 135 255 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)695 500 0004 135 255 000
19.Eläkevakuutus1 483 575 0008 820 936 000
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)31 000 000184 318 000
51.Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)399 000 0002 372 346 000
52.Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)55 000 000327 015 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)998 575 0005 937 257 000
20.Tapaturmavakuutus12 500 00074 322 000
53.Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)12 500 00074 322 000
21.Rintamaveteraanieläkkeet118 000 000701 596 000
52.Rintamasotilaseläkkeet ja asumistuki (arviomäärä-raha)118 000 000701 596 000
22.Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot263 293 0001 565 469 000
50.Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)260 400 0001 548 268 000
56.Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)2 523 00015 001 000
57.Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)202 0001 201 000
59.Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)168 000999 000
23.Muu sodista kärsineiden turva3 280 00019 502 000
30.Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)3 280 00019 502 000
28.Muu toimeentuloturva12 100 00071 943 000
50.Sotilasavustus (arviomääräraha)12 100 00071 943 000
32.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto2 719 856 00016 171 529 000
30.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha)2 514 830 00014 952 500 000
31.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha)26 600 000158 156 000
32.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha)56 747 000337 402 000
33.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)74 170 000440 995 000
34.Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)2 370 00014 091 000
35.Valtion korvaus lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän menoihin (kiinteä määräraha)31 209 000185 560 000
36.Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha)200 0001 189 000
37.Valtionavustus kunnille lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin (kiinteä määräraha)3 160 00018 789 000
38.Valtionavustus kunnille huumeiden käyttäjien hoitoon (siirtomääräraha 2 v)7 570 00045 009 000
39.Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha)3 000 00017 837 000
33.Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot5 700 00033 891 000
63.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)5 700 00033 891 000
53.Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta9 345 00055 563 000
23.Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2  v)1 100 0006 540 000
24.Tartuntatautien valvonta (arviomääräraha)1 100 0006 540 000
50.Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)7 145 00042 482 000
57.Lomatoiminta186 000 0001 105 906 000
40.Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)171 600 0001 020 287 000
50.Valtion korvaus Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (arviomääräraha)14 400 00085 619 000
92.Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö377 285 0002 243 235 000
50.Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)279 500 0001 661 832 000
55.Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)59 707 000355 002 000
58.Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)2 450 00014 567 000
59.Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)35 628 000211 834 000
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA2 083 463 00012 387 708 000
01.Työhallinto34 016 000202 250 000
21.Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 651 000128 731 000
22.Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)744 0004 424 000
23.Työelämäohjelmien toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)10 091 00059 998 000
67.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha)1 530 0009 097 000
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus181 183 0001 077 265 000
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)106 503 000633 238 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)74 680 000444 027 000
06.Työvoimapolitiikan toimeenpano1 781 278 00010 590 998 000
02.Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle (arviomääräraha)34 983 000207 999 000
21.Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)117 432 000698 219 000
22.Valtion rahoitus kuntien, Kansaneläkelaitoksen ja työhallinnon yhteisiin palveluihin (siirtomääräraha 2 v)8 000 00047 566 000
25.Työvoimapalvelujen erityismenot (arviomääräraha)11 571 00068 798 000
27.Valmentavan työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen hankinta (arviomääräraha)42 762 000254 251 000
29.Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta (arviomääräraha)134 641 000800 539 000
30.Palkkaperusteinen työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille (arviomääräraha)88 523 000526 334 000
31.Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)19 375 000115 199 000
50.Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha)120 341 000715 515 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha)1 025 346 0006 096 430 000
63.Valtionapu työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha)154 926 000921 148 000
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)5 045 00029 996 000
65.Liikkuvuusavustus (arviomääräraha)2 523 00015 001 000
77.Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (arviomääräraha)15 810 00094 002 000
07.Pakolais- ja siirtolaisuusasiat60 782 000361 393 000
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha)6 627 00039 402 000
30.Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha)11 302 00067 199 000
31.Syrjinnän vastainen toiminta (siirtomääräraha 3 v)100 000595 000
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)42 753 000254 198 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut menot26 204 000155 802 000
23.Siviilipalvelus (arviomääräraha)3 574 00021 250 000
50.Palkkaturva (arviomääräraha)21 864 000129 997 000
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)766 0004 554 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNON-ALA621 859 0003 697 406 000
01.Ympäristöministeriö19 009 000113 022 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 009 000113 022 000
10.Ympäristön suojelu21 353 000126 959 000
27.Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha)1 682 00010 001 000
60.Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v)1 261 0007 498 000
63.Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)5 273 00031 352 000
64.Ympäristönsuojeluinvestointien korkotuki (arviomääräraha)353 0002 099 000
65.Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v)2 102 00012 498 000
67.Ympäristöyhteistyön edistäminen Suomen lähialueen maissa (siirtomääräraha 3 v)2 018 00011 998 000
77.Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)8 664 00051 514 000
20.Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu47 438 000282 054 000
22.Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)15 335 00091 178 000
37.Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v)1 261 0007 498 000
44.Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset (arviomääräraha)336 0001 998 000
63.Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v)15 405 00091 594 000
64.Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v)1 241 0007 379 000
74.Luonnonsuojelualueiden talonrakennustyöt (siirtomääräraha 3 v)505 0003 003 000
87.Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)13 355 00079 405 000
30.Asumisen edistäminen415 482 0002 470 344 000
54.Asumistuki (arviomääräraha)415 482 0002 470 344 000
60.Siirto valtion asuntorahastoon
40.Alueelliset ympäristökeskukset58 438 000347 457 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)58 438 000347 457 000
50.Ympäristölupavirastot4 740 00028 183 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 740 00028 183 000
60.Suomen ympäristökeskus22 425 000133 333 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)22 425 000133 333 000
70.Valtion asuntorahasto7 804 00046 400 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 304 00025 590 000
26.Korvaus asunto- ja korkotukilainojen hoidosta (kiinteä määräraha)3 500 00020 810 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot25 170 000149 654 000
22.Kehittäminen ja suunnittelu (siirtomääräraha 2 v)8 914 00053 000 000
24.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)4 506 00026 791 000
26.Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v)740 0004 400 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)6 900 00041 026 000
63.EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)2 523 00015 001 000
65.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)1 587 0009 436 000
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT3 767 000 00022 397 565 000
01.Euromääräisen velan korko3 159 000 00018 782 561 000
90.Euromääräisen velan korko (arviomääräraha)3 159 000 00018 782 561 000
03.Valuuttamääräisen velan korko591 000 0003 513 926 000
90.Valuuttamääräisen velan korko (arviomääräraha)591 000 0003 513 926 000
09.Muut menot valtionvelasta17 000 000101 077 000
21.Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha)17 000 000101 077 000
 
Pääluokka 37
37.VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN443 900 0002 639 310 000
01.Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta443 900 0002 639 310 000
94.Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha)443 900 0002 639 310 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

35 326 008 000 €
210 038 906 000 mk