Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2002

Valtion talousarvio vuodelle 2002PDF-versio

TULOARVIOT

 
Selvitysosa:
Osasto 11 euroa mk
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 30 318 690 000 180 266 745 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 13 545 490 000 80 537 826 000
01. Tulo- ja varallisuusvero 13 016 500 000 77 392 595 000
02. Korkotulojen lähdevero 151 140 000 898 638 000
03. Perintö- ja lahjavero 377 850 000 2 246 594 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 10 341 860 000 61 489 907 000
01. Arvonlisävero 9 893 700 000 58 825 269 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 352 660 000 2 096 821 000
03. Apteekkimaksut 95 500 000 567 817 000
08. Valmisteverot 4 518 800 000 26 867 565 000
01. Tupakkavero 550 000 000 3 270 152 000
04. Alkoholijuomavero 1 271 000 000 7 557 023 000
05. Virvoitusjuomavero 32 800 000 195 020 000
07. Energiaverot 2 665 000 000 15 845 370 000
10. Muut verot 1 908 336 000 11 346 451 000
01. Leimavero 168 000 999 000
03. Autovero 886 600 000 5 271 484 000
04. Moottoriajoneuvovero 208 910 000 1 242 122 000
05. Varainsiirtovero 436 630 000 2 596 084 000
06. Arpajaisvero 105 243 000 625 746 000
07. Ajoneuvovero 236 785 000 1 407 860 000
08. Jätevero 34 000 000 202 155 000
19. Muut veronluonteiset tulot 4 204 000 24 996 000
02. Lästimaksut 673 000 4 001 000
08. Öljyjätemaksu 3 363 000 19 995 000
09. Muut verotulot 168 000 999 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 4 056 410 000 24 118 319 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 598 000 9 501 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 1 598 000 9 501 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 79 130 000 470 486 000
01. Tuomioistuintulot 27 800 000 165 291 000
47. Ulosottomaksut 41 500 000 246 748 000
50. Vankeinhoitolaitoksen tulot 9 494 000 56 449 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 336 000 1 998 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 185 708 000 1 104 170 000
90. Rajavartiolaitoksen tulot 2 690 000 15 994 000
98. Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot 181 757 000 1 080 678 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 1 261 000 7 498 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 160 000 951 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 17 000 101 000
22. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000 48 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 135 000 803 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 270 513 000 7 554 127 000
07. Siirto valtion eläkerahastosta 875 390 000 5 204 833 000
25. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista 13 600 000 80 862 000
28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 106 000 000 630 247 000
29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 28 901 000 171 838 000
30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 16 171 000 96 148 000
49. Tullilaitoksen tulot 7 983 000 47 465 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 33 640 000 200 014 000
90. Euroopan unionin traditionaalisten varojen kantopalkkiot 36 000 000 214 046 000
98. Takaisinperittävät arvonlisäveropalautukset 146 828 000 873 000 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000 000 35 674 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 422 166 000 2 510 085 000
01. Opetusministeriön tulot 2 000 000 11 891 000
43. Ylioppilastutkintolautakunnan tulot 8 000 48 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 21 446 000 127 512 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 398 712 000 2 370 634 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 890 258 000 5 293 234 000
01. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot 787 656 000 4 683 190 000
02. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot 48 800 000 290 152 000
03. EU:n kalatalouden ohjaamisen rahoitusvälineeltä saatavat tulot 5 718 000 33 998 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 1 055 000 6 273 000
21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tulot 421 000 2 503 000
30. Valtion osuus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa saadusta tulosta 5 634 000 33 498 000
32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot 2 926 000 17 397 000
35. Hirvieläinten metsästysmaksut 4 354 000 25 888 000
36. Viehekalastusmaksut 1 935 000 11 505 000
37. Kalastuksenhoitomaksut 4 852 000 28 849 000
39. Riistanhoitomaksut 6 960 000 41 382 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 1 850 000 11 000 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 269 000 1 599 000
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot 3 325 000 19 770 000
72. Elintarvikeviraston tulot 4 570 000 27 172 000
73. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot 7 176 000 42 667 000
74. Kasvinjalostusmaksut 757 000 4 501 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 2 000 000 11 891 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 756 000 22 332 000
20. Ajoneuvohallintokeskuksen tulot 363 000 2 158 000
24. Tiehallinnon sekalaiset tulot 841 000 5 000 000
30. Merenkulkulaitoksen tulot 1 749 000 10 399 000
40. Radanpidon tulot 336 000 1 998 000
70. Viestintäviraston tulot 417 000 2 479 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 50 000 297 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 9 688 000 57 602 000
10. Tulot työvoima- ja elinkeinokeskusten yritysosastojen maksullisesta palvelutoiminnasta 2 417 000 14 371 000
20. Turvatekniikan keskuksen tulot 1 630 000 9 692 000
99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot 5 641 000 33 540 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 392 411 000 2 333 170 000
05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
08. Kansanterveyslaitoksen tulot 471 000 2 800 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot 2 472 000 14 698 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 377 300 000 2 243 324 000
98. Valtionapujen palautukset 12 000 000 71 349 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 168 000 999 000
34. Työministeriön hallinnonala 118 710 000 705 818 000
40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 95 500 000 567 817 000
70. Palkkaturvamaksujen palautukset 21 192 000 126 002 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot 2 018 000 11 998 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 4 903 000 29 152 000
40. Alueellisten ympäristökeskusten tulot 437 000 2 598 000
60. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 700 000 10 108 000
70. Asuntotoimen tulot 50 000 297 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 2 716 000 16 149 000
39. Muut sekalaiset tulot 677 409 000 4 027 691 000
01. Sakkorahat 53 500 000 318 097 000
02. Valtiolle tilitettävät veronlisäykset ja viivekorot 58 000 000 344 852 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 135 000 000 802 674 000
07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 8 409 000 49 998 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000 14 864 000
50. Nettotulot osakemyynnistä 420 000 000 2 497 207 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 817 374 000 4 859 885 000
01. Korkotulot 282 274 000 1 678 325 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 40 958 000 243 525 000
05. Korot muista lainoista 14 316 000 85 119 000
07. Korot talletuksista 227 000 000 1 349 681 000
03. Osinkotulot 475 000 000 2 824 222 000
01. Osinkotulot 475 000 000 2 824 222 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 60 100 000 357 338 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 60 100 000 357 338 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 133 544 000 794 017 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 133 544 000 794 017 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 66 639 000 396 218 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 66 905 000 397 799 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

35 326 018 000 €
210 038 965 000 mk

MÄÄRÄRAHAT

 
Selvitysosa:
Pääluokka 21 euroa mk
21. TASAVALLAN PRESIDENTTI 6 412 000 38 124 000
01. Tasavallan Presidentti 305 000 1 813 000
01. Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha) 262 000 1 558 000
21. Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) 43 000 256 000
02. Tasavallan Presidentin kanslia 6 107 000 36 311 000
21. Toimintamenot (arviomääräraha) 5 468 000 32 511 000
27. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 219 000 1 302 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 420 000 2 497 000
 
Pääluokka 22
22. EDUSKUNTA 88 071 000 523 646 000
01. Kansanedustajat 18 426 000 109 556 000
21. Toimintamenot (arviomääräraha) 18 426 000 109 556 000
02. Eduskunnan kanslia 52 772 000 313 768 000
21. Toimintamenot (arviomääräraha) 43 022 000 255 797 000
74. Eduskunnan lisätilat (siirtomääräraha 3 v) 9 750 000 57 971 000
09. Valtiontilintarkastajat 1 530 000 9 097 000
21. Toimintamenot (arviomääräraha) 1 530 000 9 097 000
14. Eduskunnan oikeusasiamies 3 257 000 19 365 000
21. Toimintamenot (arviomääräraha) 3 257 000 19 365 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 8 876 000 52 774 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 876 000 52 774 000
99. Eduskunnan muut menot 3 210 000 19 086 000
21. Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (arviomääräraha) 3 210 000 19 086 000
 
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTO 36 939 000 219 629 000
01. Valtioneuvosto 3 629 000 21 577 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 629 000 21 577 000
02. Valtioneuvoston kanslia 17 484 000 103 955 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 484 000 103 955 000
03. Oikeuskanslerinvirasto 2 433 000 14 466 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 433 000 14 466 000
27. Poliittisen toiminnan avustaminen 11 807 000 70 201 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 11 807 000 70 201 000
99. Valtioneuvoston muut menot 1 586 000 9 430 000
21. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 862 000 5 125 000
24. Kunniamerkit (arviomääräraha) 471 000 2 800 000
26. Suomen sotasurmia vuosina 1914-1922 koskeva tutkimus (siirtomääräraha 3 v) 253 000 1 504 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 711 590 000 4 230 922 000
01. Ulkoasiainhallinto 160 635 000 955 092 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 152 226 000 905 095 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 5 045 000 29 996 000
87. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 3 364 000 20 001 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 369 580 000 2 197 423 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle (arviomääräraha) 841 000 5 000 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 366 739 000 2 180 531 000
67. Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa (arviomääräraha) 2 000 000 11 891 000
50. Lähialueyhteistyö 35 320 000 210 003 000
66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 35 320 000 210 003 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 146 055 000 868 404 000
01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha) 960 000 5 708 000
21. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha) 6 725 000 39 985 000
22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 50 748 000 301 734 000
23. Erityisasiantuntijoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 6 325 000 37 607 000
25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 7 482 000 44 486 000
26. Tutkimus- ja kehittämistoiminta (siirtomääräraha 2 v) 2 103 000 12 504 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 306 000 7 765 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 39 000 232 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomäärä-raha) 69 509 000 413 282 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 841 000 5 000 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 17 000 101 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 564 207 000 3 354 622 000
01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 40 750 000 242 288 000
21. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 706 000 140 949 000
22. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 507 000 38 689 000
29. Erityismenot (arviomääräraha) 2 439 000 14 502 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha) 8 098 000 48 149 000
10. Tuomioistuinlaitos 199 993 000 1 189 104 000
21. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 324 000 37 601 000
22. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 821 000 46 502 000
23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 180 466 000 1 073 002 000
29. Erityismenot (arviomääräraha) 5 382 000 32 000 000
30. Oikeusapu 50 961 000 303 000 000
21. Oikeusaputoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 323 000 102 998 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 33 638 000 200 002 000
40. Syyttäjä- ja ulosottolaitos 103 700 000 616 572 000
21. Syyttäjä- ja ulosottolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 103 700 000 616 572 000
50. Rangaistusten täytäntöönpano 168 130 000 999 656 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 163 130 000 969 927 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000 29 729 000
70. Vaalimenot 673 000 4 001 000
21. Vaalimenot (arviomääräraha) 673 000 4 001 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 313 409 000 7 809 175 000
01. Sisäasiainministeriö 25 416 000 151 117 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 304 000 120 722 000
22. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 5 112 000 30 395 000
02. Ulkomaalaisvirasto 8 157 000 48 499 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 157 000 48 499 000
05. Lääninhallitukset 48 682 000 289 450 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 48 682 000 289 450 000
06. Rekisterihallinto 26 731 000 158 935 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 731 000 158 935 000
07. Kihlakunnat 40 494 000 240 766 000
21. Kihlakunnanvirastojen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 494 000 240 766 000
75. Poliisitoimi 541 037 000 3 216 860 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 501 837 000 2 983 787 000
70. Viranomaisradioverkon rakentaminen ja käyttö (siirtomääräraha 3 v) 39 200 000 233 073 000
80. Pelastustoimi 36 094 000 214 605 000
21. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 054 000 178 693 000
22. Erityismenot (arviomääräraha) 1 650 000 9 810 000
31. Valtionosuudet (siirtomääräraha 2 v) 4 390 000 26 102 000
90. Rajavartiolaitos 187 708 000 1 116 061 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 181 736 000 1 080 553 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 4 710 000 28 004 000
74. Rakentaminen (siirtomääräraha 3 v) 1 262 000 7 504 000
97. Avustukset kunnille 230 502 000 1 370 503 000
31. Kuntien yleinen valtionosuus ja verotuloihin perustuvat tasaukset (arviomääräraha) 165 556 000 984 351 000
32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako (arviomääräraha) 6 365 000 37 845 000
34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) 54 157 000 322 003 000
35. Valtion korvaus edunvalvontapalvelujen tuottamisesta (arviomääräraha) 2 742 000 16 303 000
80. Korkotuet ja velkojen vakautuslainat kunnille (arviomääräraha) 1 682 000 10 001 000
98. Alueiden kehittäminen 168 588 000 1 002 379 000
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 16 591 000 98 646 000
61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha) 127 377 000 757 349 000
62. EU:n rakennerarahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha) 24 620 000 146 384 000
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNON-ALA 1 715 420 000 10 199 424 000
01. Puolustusministeriö 38 819 000 230 807 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 109 000 66 051 000
22. Kiinteistövarallisuuden omistajuudesta ja hallinnoinnista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 800 000 4 757 000
74. Uudisrakennukset ja perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 26 910 000 160 000 000
10. Puolustusvoimat 1 646 285 000 9 788 366 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 515 496 000 3 065 000 000
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 130 789 000 6 723 366 000
30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta 28 710 000 170 702 000
22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha) 28 710 000 170 702 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot 1 606 000 9 549 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 598 000 9 501 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 8 000 48 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 688 941 000 33 824 907 000
01. Valtiovarainministeriö 31 533 000 187 487 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 960 000 148 405 000
22. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 560 000 33 058 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha) 172 000 1 023 000
89. Osakkeiden myyntijärjestelyt (siirtomääräraha 2 v) 841 000 5 000 000
03. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 3 468 000 20 620 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 468 000 20 620 000
05. Valtiokonttori 33 230 000 197 577 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 062 000 196 578 000
22. Valtion eläkelautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 168 000 999 000
07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset 2 728 543 000 16 223 180 000
05. Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha) 2 637 190 000 15 680 020 000
06. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 21 380 000 127 120 000
07. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 37 370 000 222 192 000
50. Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 32 603 000 193 849 000
18. Verohallinto 318 046 000 1 891 016 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 318 046 000 1 891 016 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 167 782 000 997 586 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 158 700 000 943 587 000
31. Verohyvitys (arviomääräraha) 8 409 000 49 998 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 673 000 4 001 000
40. Tullilaitos 111 227 000 661 326 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 111 227 000 661 326 000
52. Tilastokeskus 36 458 000 216 769 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 36 458 000 216 769 000
80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet 9 783 000 58 167 000
20. Kehittämis- ja koulutustoiminta (siirtomääräraha 2 v) 3 696 000 21 975 000
21. Henkilöstön sopeuttamisen tukeminen (siirtomääräraha 2 v) 169 000 1 005 000
23. Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 892 000 5 304 000
24. VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutustoiminta (siirtomääräraha 2 v) 3 868 000 22 998 000
25. Valtion henkilöstöjärjestelyt (siirtomääräraha 2 v) 570 000 3 389 000
60. Valtion maksu koulutus- ja erorahastosta johtuvista menoista (arviomääräraha) 588 000 3 496 000
81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot 831 380 000 4 943 161 000
01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (arviomääräraha) 1 177 000 6 998 000
02. Eräät muut palkat ja virkasuhteen ehtoja koskevat päätökset (arviomääräraha) 168 000 999 000
22. Nettobudjetoitujen virastojen toiminnan kehittäminen (kiinteä määräraha) 2 350 000 13 972 000
23. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 820 000 000 4 875 499 000
24. Kehitysyhteistyöstä ja lähialueyhteistyöstä aiheutuvat arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 7 500 000 44 593 000
95. Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha) 17 000 101 000
96. Edeltä arvaamattomat tarpeet (kiinteä määräraha) 168 000 999 000
82. Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille 7 038 000 41 846 000
41. Takauskorvaukset eläkekassa Tuelle (arviomäärä-raha) 2 782 000 16 541 000
44. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 4 256 000 25 305 000
84. Kansainväliset rahoitusosuudet 1 488 000 8 847 000
66. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 253 000 1 504 000
68. Suomen maksuosuus Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön pääomasta (arviomääräraha) 1 235 000 7 343 000
90. Suomen maksuosuudet Euroopan unionille 1 348 000 000 8 014 844 000
66. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 1 348 000 000 8 014 844 000
99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot 60 965 000 362 481 000
51. Metallirahamenot (arviomääräraha) 56 700 000 337 123 000
63. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 3 700 000 21 999 000
95. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 60 000 357 000
96. Hallinnon kehittämiskeskuksen kiinteistömenojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 505 000 3 003 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 478 405 000 32 573 117 000
01. Opetusministeriö 91 674 000 545 069 000
10. Eräiden valtion kiinteistöjen käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 1 290 000 7 670 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 413 000 115 424 000
22. Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 3 v) 4 645 000 27 618 000
26. Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (kiinteä määräraha) 4 880 000 29 015 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 503 000 2 991 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha) 60 943 000 362 351 000
05. Kirkollisasiat 2 052 000 12 201 000
21. Ortodoksisen kirkollishallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 665 000 9 900 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 387 000 2 301 000
07. Opetushallitus 18 136 000 107 832 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 136 000 107 832 000
08. Kansainvälinen yhteistyö 15 578 000 92 623 000
22. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 751 000 4 465 000
25. Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 7 369 000 43 814 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 4 962 000 29 503 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 496 000 14 841 000
10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 1 188 163 000 7 064 496 000
21. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 1 090 137 000 6 481 660 000
22. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 22 843 000 135 818 000
23. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 703 000 45 800 000
24. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 67 144 000 399 220 000
88. Osakkeiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 336 000 1 998 000
20. Ammattikorkeakouluopetus 329 311 000 1 957 994 000
22. Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 4 886 000 29 051 000
25. Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 4 579 000 27 225 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 319 846 000 1 901 718 000
40. Yleissivistävä koulutus 1 715 146 000 10 197 795 000
21. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 200 000 233 073 000
25. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 703 000 10 126 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 592 549 000 9 468 866 000
34. Valtionosuus yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 67 550 000 401 634 000
35. Yleissivistävän koulutuksen valtionosuuksien loppuerät (arviomääräraha) 13 623 000 80 999 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 521 000 3 098 000
60. Ammatillinen koulutus 511 178 000 3 039 326 000
21. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 100 000 167 075 000
24. Työssäoppiminen ja harjoittelutoiminta (siirtomääräraha 2 v) 3 027 000 17 998 000
25. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 899 000 11 291 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 374 028 000 2 223 870 000
31. Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 88 449 000 525 894 000
35. Ammatillisen koulutuksen valtionosuuksien loppuerät (arviomääräraha) 13 455 000 80 000 000
37. Valtionavustus kiinteistöjen hankintaan (siirtomääräraha 3 v) 570 000 3 389 000
87. Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha 3 v) 1 650 000 9 810 000
69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 302 451 000 1 798 292 000
21. Opetusalan koulutuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 336 000 1 998 000
22. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 13 657 000 81 201 000
25. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 3 253 000 19 341 000
30. Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 72 008 000 428 140 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 96 237 000 572 199 000
32. Valtionavustus ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämiseen (kiinteä määräraha) 24 319 000 144 594 000
33. Ammatillinen lisäkoulutus (siirtomääräraha 2 v) 3 397 000 20 198 000
35. Aikuiskoulutuksen loppuerät (arviomääräraha) 6 391 000 37 999 000
50. Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 44 045 000 261 880 000
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 14 565 000 86 600 000
52. Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 1 345 000 7 997 000
53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 7 289 000 43 338 000
55. Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 12 135 000 72 151 000
56. Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 3 474 000 20 655 000
70. Opintotuki 704 300 000 4 187 578 000
22. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 560 000 3 330 000
52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) 23 546 000 139 998 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 632 400 000 3 760 080 000
56. Aikuisopintoraha (arviomääräraha) 5 046 000 30 002 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomäärä-raha) 15 250 000 90 672 000
58. Avustus tilakustannusten korvaamiseen (kiinteä määräraha) 1 261 000 7 498 000
59. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 26 237 000 155 998 000
88. Tiede 189 233 000 1 125 128 000
21. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 131 000 155 368 000
22. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 780 000 75 986 000
23. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 509 000 14 918 000
24. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 251 000 7 438 000
25. Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v) 400 000 2 378 000
50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) 59 701 000 354 966 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen (arviomääräraha) 76 189 000 452 999 000
54. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 1 123 000 6 677 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 9 149 000 54 397 000
90. Taide ja kulttuuri 304 608 000 1 811 117 000
21. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 347 000 8 009 000
22. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 641 000 92 997 000
23. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 376 000 14 127 000
24. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 705 000 87 432 000
25. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 669 000 27 761 000
26. Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 833 000 16 844 000
27. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 504 000 2 997 000
30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 8 598 000 51 121 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 5 003 000 29 746 000
32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 2 015 000 11 981 000
33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha) 622 000 3 698 000
34. Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 6 000 000 35 674 000
35. Kulttuuritoimen valtionosuuksien loppuerät (arviomääräraha) 1 615 000 9 602 000
40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) 252 000 1 498 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 3 328 000 19 787 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 1 636 000 9 727 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen (arviomääräraha) 218 635 000 1 299 945 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 12 070 000 71 765 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 639 000 3 799 000
72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 589 000 3 502 000
75. Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 1 514 000 9 002 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 17 000 101 000
98. Liikuntatoimi 84 559 000 502 765 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatustyön tukemiseen (arviomääräraha) 83 520 000 496 587 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) 1 039 000 6 178 000
99. Nuorisotyö 22 016 000 130 901 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisonkasvatustyön tukemiseen (arviomääräraha) 20 368 000 121 103 000
51. Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja ennaltaehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v) 1 648 000 9 799 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 466 488 000 14 665 072 000
01. Maa- ja metsätalousministeriö 36 875 000 219 249 000
21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 100 000 184 912 000
22. Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 186 000 12 997 000
41. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 2 075 000 12 337 000
47. Kasvinjalostustoiminnan edistäminen (arviomääräraha) 673 000 4 001 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 841 000 5 000 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 9 832 000 58 458 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 832 000 58 458 000
03. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta 596 000 3 544 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 596 000 3 544 000
04. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot 12 406 000 73 763 000
25. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 1 261 000 7 498 000
26. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 2 068 000 12 296 000
27. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) 6 537 000 38 867 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomäärä-raha) 2 540 000 15 102 000
12. Maa- ja puutarhatalouden tulotuki 1 755 639 000 10 438 555 000
41. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 588 490 000 3 499 003 000
43. EU-tulotuki (arviomääräraha) 443 076 000 2 634 410 000
44. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000 20 215 000
45. Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v) 298 000 000 1 771 828 000
46. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 422 673 000 2 513 100 000
13. Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen 152 335 000 905 743 000
42. Luopumiskorvaukset (arviomääräraha) 66 700 000 396 580 000
43. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 4 692 000 27 897 000
44. Laatujärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 513 000 8 996 000
47. Maataloustuotannon lopettamistuet ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) 77 110 000 458 475 000
48. Puutarhatalouden erityistoimenpiteet (arviomäärä-raha) 170 000 1 011 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 2 150 000 12 783 000
14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittä-minen 136 044 000 808 881 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 27 499 000 163 502 000
61. Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 43 558 000 258 984 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 62 184 000 369 729 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 803 000 16 666 000
15. Muut maatalouden menot 21 124 000 125 598 000
40. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 11 168 000 66 402 000
44. Hevostalouden edistäminen vedonlyönnistä hevoskilpailuissa kertyvillä varoilla (arviomääräraha) 5 466 000 32 499 000
45. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 4 490 000 26 696 000
21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 30 204 000 179 585 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29 685 000 176 499 000
22. Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha) 401 000 2 384 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 101 000 601 000
77. Maa- ja vesirakennustyöt (siirtomääräraha 3 v) 17 000 101 000
31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta 102 933 000 612 012 000
24. Eräät metsätalouden yhteiskunnalliset palvelut ja yleinen uittoväylätuki (siirtomääräraha 3 v) 5 363 000 31 887 000
25. Metsäpuiden siemenhuolto (kiinteä määräraha) 925 000 5 500 000
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha) 43 100 000 256 261 000
43. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 286 000 1 700 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 46 000 000 273 504 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 205 000 25 002 000
50. Eräät metsätalouden valtionavut (kiinteä määräraha) 2 718 000 16 160 000
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 336 000 1 998 000
32. Metsäntutkimuslaitos 36 895 000 219 368 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 36 299 000 215 824 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 420 000 2 497 000
77. Metsien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 109 000 648 000
87. Maan hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 67 000 398 000
41. Kala-, riista- ja porotalous 39 855 000 236 967 000
25. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) 2 018 000 11 998 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) 4 354 000 25 888 000
42. Petoeläinten ja hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 2 859 000 16 999 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 564 000 9 299 000
50. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 6 973 000 41 460 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 4 848 000 28 825 000
52. Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha) 1 968 000 11 701 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 14 514 000 86 296 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 757 000 4 501 000
42. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 15 661 000 93 116 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 124 000 83 977 000
24. Arvokalojen sopimuskasvatustoiminta (siirtomääräraha 3 v) 1 117 000 6 641 000
74. Kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 420 000 2 497 000
51. Vesivarojen käyttö ja hoito 26 807 000 159 387 000
22. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v) 5 128 000 30 490 000
30. Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 2 489 000 14 799 000
31. Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v) 4 205 000 25 002 000
43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 420 000 2 497 000
77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v) 14 565 000 86 600 000
61. Maanmittauslaitos 47 970 000 285 217 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 45 111 000 268 218 000
80. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2 859 000 16 999 000
62. Geodeettinen laitos 2 929 000 17 415 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 929 000 17 415 000
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos 17 455 000 103 783 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 605 000 92 783 000
28. Rokotteet ja seerumit (arviomääräraha) 1 850 000 11 000 000
72. Elintarvikevirasto 9 103 000 54 124 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 785 000 28 450 000
22. Lihantarkastustoiminnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 318 000 25 674 000
73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus 11 637 000 69 190 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 637 000 69 190 000
74. Siemenperunakeskus 188 000 1 118 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 121 000 719 000
22. Tutkimus- ja vienninedistämismenot (siirtomääräraha 2 v) 67 000 398 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 317 610 000 7 834 153 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21 929 000 130 384 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 397 000 79 655 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 8 532 000 50 729 000
24. Tiehallinto 737 844 000 4 387 021 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v) 606 085 000 3 603 618 000
77. Tieverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 59 866 000 355 947 000
78. Lohja—Lohjanharju -tien rakentaminen (arviomääräraha) 10 000 000 59 457 000
79. Tieverkon jälkirahoitus- ja kokonaisrahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 38 347 000 228 001 000
87. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 23 546 000 139 998 000
25. Tienpidon valtionavut 10 100 000 60 052 000
50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 10 100 000 60 052 000
30. Merenkulkulaitos 26 390 000 156 908 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 541 000 80 511 000
70. Alusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 10 259 000 60 997 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 523 000 15 001 000
87. Maa- ja vesialueiden hankinta (arviomääräraha) 67 000 398 000
32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen 56 713 000 337 200 000
40. Lastialusten hankintojen tukeminen (arviomääräraha) 959 000 5 702 000
41. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) 40 954 000 243 501 000
42. Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomäärä-raha) 13 841 000 82 295 000
44. Saaristoliikenteen avustaminen (siirtomääräraha 2 v) 286 000 1 700 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 673 000 4 001 000
40. Ratahallintokeskus 330 577 000 1 965 522 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v) 230 171 000 1 368 535 000
77. Rataverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 43 029 000 255 839 000
78. Eräät ratahankkeet (arviomääräraha) 30 300 000 180 156 000
79. Radioverkon rakentaminen (siirtomääräraha 3 v) 22 200 000 131 995 000
87. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 4 877 000 28 997 000
52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut 5 575 000 33 147 000
41. Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (kiinteä määräraha) 1 000 000 5 946 000
43. Korvaus Ilmailulaitokselle valmiustehtävistä (kiinteä määräraha) 4 575 000 27 202 000
60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 80 721 000 479 945 000
42. Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha) 841 000 5 000 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 79 880 000 474 945 000
72. Viestinnän korvaukset ja avustukset 12 614 000 74 999 000
42. Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 12 614 000 74 999 000
80. Ilmatieteen laitos 26 510 000 157 621 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 510 000 157 621 000
81. Merentutkimuslaitos 7 350 000 43 701 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 350 000 43 701 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 1 287 000 7 652 000
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 782 000 4 650 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 505 000 3 003 000
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 875 365 000 5 204 684 000
10. Hallinto 111 791 000 664 679 000
21. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 362 000 132 958 000
22. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 68 555 000 407 610 000
24. Tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v) 5 628 000 33 463 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 7 633 000 45 384 000
92. Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha) 7 603 000 45 205 000
95. Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) 10 000 59 000
20. Teknologiapolitiikka 499 175 000 2 967 960 000
21. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 37 850 000 225 046 000
22. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 64 095 000 381 092 000
23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 408 000 55 937 000
25. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 866 000 22 986 000
26. Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 051 000 143 001 000
27. Tutkimus- ja kehitystoiminta (arviomääräraha) 133 885 000 796 044 000
28. Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v) 11 996 000 71 325 000
40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 135 317 000 804 558 000
41. Keksintö-, laatu- ja standardisointitoiminnan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 5 656 000 33 629 000
70. Geologian tutkimuskeskuksen alushankinta (arviomääräraha) 253 000 1 504 000
83. Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 72 798 000 432 837 000
30. Yrityspolitiikka 168 563 000 1 002 230 000
21. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 177 000 6 998 000
41. Toimintatuki Finnvera Oyj:lle (kiinteä määräraha) 336 000 1 998 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha) 23 452 000 139 439 000
43. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 10 428 000 62 002 000
44. Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha) 3 364 000 20 001 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 16 147 000 96 006 000
46. Avustus telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseksi (siirtomääräraha 3 v) 17 660 000 105 002 000
47. Valtionavustus kehittämispalvelutoimintaan ja eräille yhteisöille (siirtomääräraha 3 v) 3 561 000 21 173 000
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 9 000 000 53 512 000
49. Korkotuki Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämille luotoille (arviomääräraha) 1 700 000 10 108 000
50. Korkotuki pk-yritysten investointeihin (arviomääräraha) 33 000 196 000
60. Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha) 17 000 101 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha) 81 688 000 485 695 000
40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka 17 463 000 103 830 000
21. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 530 000 32 880 000
22. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 765 000 10 494 000
24. Kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 313 000 7 807 000
26. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 571 000 27 178 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (arviomääräraha) 3 611 000 21 470 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määrä-raha) 673 000 4 001 000
50. Kansainvälistymispolitiikka 57 127 000 339 662 000
21. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 081 000 95 613 000
40. Toimialakohtainen yritysten kansainvälistyminen (arviomääräraha) 17 500 000 104 050 000
41. Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle (kiinteä määräraha) 23 546 000 139 998 000
60. Energiapolitiikka 19 864 000 118 106 000
21. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 206 000 1 225 000
27. Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 2 v) 3 407 000 20 257 000
40. Energiatuki (arviomääräraha) 16 146 000 96 000 000
45. Energiainvestointien korkotuki (arviomääräraha) 55 000 327 000
50. Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v) 50 000 297 000
70. Omistajapolitiikka 1 382 000 8 217 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 1 382 000 8 217 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 8 146 929 000 48 439 440 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriö 50 905 000 302 667 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 046 000 190 537 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha) 2 796 000 16 624 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 8 410 000 50 004 000
64. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 364 000 20 001 000
67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 4 289 000 25 501 000
02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 22 980 000 136 633 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 980 000 136 633 000
03. Työttömyysturvalautakunta 1 697 000 10 090 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 697 000 10 090 000
04. Tarkastuslautakunta 1 552 000 9 228 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 552 000 9 228 000
06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 3 860 000 22 951 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 260 000 13 437 000
26. Mielentilatutkimustoiminnan menot (arviomääräraha) 1 600 000 9 513 000
07. Työterveyslaitos 34 320 000 204 057 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 34 320 000 204 057 000
08. Kansanterveyslaitos 33 929 000 201 733 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 745 000 164 964 000
26. Rokotteiden hankinta (arviomääräraha) 6 184 000 36 768 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 4 377 000 26 024 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 377 000 26 024 000
10. Säteilyturvakeskus 10 417 000 61 937 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 417 000 61 937 000
11. Lääkelaitos 1 333 000 7 926 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 333 000 7 926 000
12. Valtion koulukodit 588 000 3 496 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 588 000 3 496 000
13. Työsuojelun piirihallinto 20 730 000 123 255 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 730 000 123 255 000
14. Valtion mielisairaalat 607 000 3 609 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 607 000 3 609 000
15. Perhekustannusten tasaus 1 368 000 000 8 133 759 000
51. Äitiysavustus (arviomääräraha) 9 900 000 58 863 000
52. Lapsilisät (arviomääräraha) 1 358 100 000 8 074 896 000
16. Yleinen perhe-eläke 42 000 000 249 721 000
50. Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha) 42 000 000 249 721 000
17. Työttömyysturva 663 200 000 3 943 208 000
50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha) 589 000 000 3 502 035 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha) 66 000 000 392 418 000
53. Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta (arviomääräraha) 2 200 000 13 081 000
54. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 6 000 000 35 674 000
18. Sairausvakuutus 695 500 000 4 135 255 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 695 500 000 4 135 255 000
19. Eläkevakuutus 1 483 575 000 8 820 936 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 31 000 000 184 318 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 399 000 000 2 372 346 000
52. Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 55 000 000 327 015 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 998 575 000 5 937 257 000
20. Tapaturmavakuutus 12 500 000 74 322 000
53. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 12 500 000 74 322 000
21. Rintamaveteraanieläkkeet 118 000 000 701 596 000
52. Rintamasotilaseläkkeet ja asumistuki (arviomäärä-raha) 118 000 000 701 596 000
22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot 263 293 000 1 565 469 000
50. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 260 400 000 1 548 268 000
56. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 2 523 000 15 001 000
57. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 202 000 1 201 000
59. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 168 000 999 000
23. Muu sodista kärsineiden turva 3 280 000 19 502 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 3 280 000 19 502 000
28. Muu toimeentuloturva 12 100 000 71 943 000
50. Sotilasavustus (arviomääräraha) 12 100 000 71 943 000
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 2 719 856 000 16 171 529 000
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 2 514 830 000 14 952 500 000
31. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 26 600 000 158 156 000
32. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 56 747 000 337 402 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 74 170 000 440 995 000
34. Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 2 370 000 14 091 000
35. Valtion korvaus lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän menoihin (kiinteä määräraha) 31 209 000 185 560 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 200 000 1 189 000
37. Valtionavustus kunnille lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin (kiinteä määräraha) 3 160 000 18 789 000
38. Valtionavustus kunnille huumeiden käyttäjien hoitoon (siirtomääräraha 2 v) 7 570 000 45 009 000
39. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 3 000 000 17 837 000
33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot 5 700 000 33 891 000
63. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 5 700 000 33 891 000
53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta 9 345 000 55 563 000
23. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2  v) 1 100 000 6 540 000
24. Tartuntatautien valvonta (arviomääräraha) 1 100 000 6 540 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 7 145 000 42 482 000
57. Lomatoiminta 186 000 000 1 105 906 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 171 600 000 1 020 287 000
50. Valtion korvaus Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (arviomääräraha) 14 400 000 85 619 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö 377 285 000 2 243 235 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 279 500 000 1 661 832 000
55. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 59 707 000 355 002 000
58. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 2 450 000 14 567 000
59. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 35 628 000 211 834 000
 
Pääluokka 34
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 083 463 000 12 387 708 000
01. Työhallinto 34 016 000 202 250 000
21. Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 651 000 128 731 000
22. Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 744 000 4 424 000
23. Työelämäohjelmien toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 10 091 000 59 998 000
67. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 1 530 000 9 097 000
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 181 183 000 1 077 265 000
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha) 106 503 000 633 238 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha) 74 680 000 444 027 000
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano 1 781 278 000 10 590 998 000
02. Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle (arviomääräraha) 34 983 000 207 999 000
21. Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 117 432 000 698 219 000
22. Valtion rahoitus kuntien, Kansaneläkelaitoksen ja työhallinnon yhteisiin palveluihin (siirtomääräraha 2 v) 8 000 000 47 566 000
25. Työvoimapalvelujen erityismenot (arviomääräraha) 11 571 000 68 798 000
27. Valmentavan työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen hankinta (arviomääräraha) 42 762 000 254 251 000
29. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta (arviomääräraha) 134 641 000 800 539 000
30. Palkkaperusteinen työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille (arviomääräraha) 88 523 000 526 334 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 19 375 000 115 199 000
50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha) 120 341 000 715 515 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha) 1 025 346 000 6 096 430 000
63. Valtionapu työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha) 154 926 000 921 148 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 5 045 000 29 996 000
65. Liikkuvuusavustus (arviomääräraha) 2 523 000 15 001 000
77. Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (arviomääräraha) 15 810 000 94 002 000
07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat 60 782 000 361 393 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha) 6 627 000 39 402 000
30. Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha) 11 302 000 67 199 000
31. Syrjinnän vastainen toiminta (siirtomääräraha 3 v) 100 000 595 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 42 753 000 254 198 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut menot 26 204 000 155 802 000
23. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 3 574 000 21 250 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 21 864 000 129 997 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 766 000 4 554 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNON-ALA 621 859 000 3 697 406 000
01. Ympäristöministeriö 19 009 000 113 022 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 009 000 113 022 000
10. Ympäristön suojelu 21 353 000 126 959 000
27. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 1 682 000 10 001 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 1 261 000 7 498 000
63. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 5 273 000 31 352 000
64. Ympäristönsuojeluinvestointien korkotuki (arviomääräraha) 353 000 2 099 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 2 102 000 12 498 000
67. Ympäristöyhteistyön edistäminen Suomen lähialueen maissa (siirtomääräraha 3 v) 2 018 000 11 998 000
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v) 8 664 000 51 514 000
20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu 47 438 000 282 054 000
22. Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 15 335 000 91 178 000
37. Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 1 261 000 7 498 000
44. Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset (arviomääräraha) 336 000 1 998 000
63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v) 15 405 000 91 594 000
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 241 000 7 379 000
74. Luonnonsuojelualueiden talonrakennustyöt (siirtomääräraha 3 v) 505 000 3 003 000
87. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 13 355 000 79 405 000
30. Asumisen edistäminen 415 482 000 2 470 344 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 415 482 000 2 470 344 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon
40. Alueelliset ympäristökeskukset 58 438 000 347 457 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 58 438 000 347 457 000
50. Ympäristölupavirastot 4 740 000 28 183 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 740 000 28 183 000
60. Suomen ympäristökeskus 22 425 000 133 333 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 425 000 133 333 000
70. Valtion asuntorahasto 7 804 000 46 400 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 304 000 25 590 000
26. Korvaus asunto- ja korkotukilainojen hoidosta (kiinteä määräraha) 3 500 000 20 810 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot 25 170 000 149 654 000
22. Kehittäminen ja suunnittelu (siirtomääräraha 2 v) 8 914 000 53 000 000
24. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 4 506 000 26 791 000
26. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v) 740 000 4 400 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha) 6 900 000 41 026 000
63. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 2 523 000 15 001 000
65. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 1 587 000 9 436 000
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT 3 767 000 000 22 397 565 000
01. Euromääräisen velan korko 3 159 000 000 18 782 561 000
90. Euromääräisen velan korko (arviomääräraha) 3 159 000 000 18 782 561 000
03. Valuuttamääräisen velan korko 591 000 000 3 513 926 000
90. Valuuttamääräisen velan korko (arviomääräraha) 591 000 000 3 513 926 000
09. Muut menot valtionvelasta 17 000 000 101 077 000
21. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 17 000 000 101 077 000
 
Pääluokka 37
37. VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN 443 900 000 2 639 310 000
01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta 443 900 000 2 639 310 000
94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha) 443 900 000 2 639 310 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

35 326 008 000 €
210 038 906 000 mk