Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2002

YHTEENVETOTAULUKOT

Menot pääluokittain vuosina 2000—20021)Tunnus


Pääluokka
v. 2000
tilinpäätös
milj. €
v. 2001
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2002
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2001—2002
milj. € %21.
Tasavallan Presidentti
6
6
6

0
22.
Eduskunta
67
80
88
8
10
23.
Valtioneuvosto
36
38
37
- 2
- 5
24.
Ulkoasiainministeriön hallinnonala
620
664
712
48
7
25.
Oikeusministeriön hallinnonala
539
526
564
38
7
26.
Sisäasiainministeriön hallinnonala
1 176
1 272
1 313
42
3
27.
Puolustusministeriön hallinnonala
1 691
1 610
1 715
106
7
28.
Valtiovarainministeriön hallinnonala
5 035
5 271
5 689
418
8
29.
Opetusministeriön hallinnonala
4 695
5 097
5 478
382
7
30.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
2 224
2 356
2 466
111
5
31.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
1 434
1 206
1 318
111
9
32.
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
932
876
875
- 1
- 0
33.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
7 277
7 584
8 147
563
7
34.
Työministeriön hallinnonala
1 761
1 944
2 083
139
7
35.
Ympäristöministeriön hallinnonala
647
613
622
9
1
36.
Valtionvelan korot
4 812
4 111
3 767
- 344
- 8
37.
Valtionvelan vähentäminen
5 519
2 453
444
- 2 009
- 82

Menot yhteensä
38 472
35 706
35 326
- 380
- 1

1) Taulukossa menot on esitetty pääluokittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Tulot osastoittain vuosina 2000—20021)Tunnus


Osasto
v. 2000
tilinpäätös
milj. €
v. 2001
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2002
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2001—2002
milj. € %11.
Verot ja veronluonteiset tulot
30 551
30 276
30 319
42
0
12.
Sekalaiset tulot
5 719
4 495
4 056
- 438
- 10
13.
Korkotulot ja voiton tuloutukset
1 380
779
817
38
5
15.
Lainat
106
155
134
- 22
- 14

Tulot yhteensä
37 756
35 706
35 326
- 380
- 1

1) Taulukossa tulot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Menot taloudellisen laadun mukaan vuosina 2000—20021)Tunnus


Menolaji
v. 2000
tilinpäätös
milj. €
v. 2001
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2002
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2001—2002
milj. € %01-03
Palkkaukset2)
64
41
41

0
04-07
Eläkkeet
2 420
2 565
2 696
131
5
16-18
Puolustusvoimien kaluston hankkiminen
646
536
515
- 20
- 4
21-27
Toimintamenot
5 765
5 929
6 409
479
8
08-15,
19-29 Muut kulutusmenot
1 607
1 286
1 491
205
16
01-29
Kulutusmenot
10 502
10 357
11 152
795
8
30-39
Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym.
5 177
5 553
5 951
398
7
40-49
Valtionavut elinkeinoelämälle
2 469
2 534
2 617
83
3
50-59
Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille
6 021
6 082
6 428
346
6
60
Siirrot talousarvion ulkopuolisille valtion rahastoille ja kansaneläkelaitokselle
1 348
1 526
1 698
172
11
61-62
Siirrot EU:n rakennerahastoista ja vastaavat valtion rahoitusosuudet
157
577
606
29
5
63-65
Muut siirrot kotimaahan
389
390
338
- 52
- 13
66-69
Siirrot ulkomaille
1 522
1 679
1 854
175
10
30-69
Siirtomenot
17 084
18 340
19 491
1 151
6
70-73
Kaluston hankinta
87
69
56
- 14
- 20
74-76
Talonrakennukset
76
49
51
3
6
77-79
Maa- ja vesirakennukset
397
210
246
36
17
70-79
Reaalisijoitukset
560
328
353
26
8
80-86
Valtion varoista myönnettävät
lainat
68
72
78
6
8
87
Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt
42
50
47
- 3
- 6
88-89
Muut finanssisijoitukset
65
5
3
- 2
- 40
80-89
Lainat ja muut finanssisijoitukset
175
127
128
1
1
70-89
Sijoitusmenot
735
454
481
27
6
90-92
Valtionvelan korot
4 632
4 101
3 758
- 343
- 8
93-94
Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta
5 519
2 453
444
- 2 009
- 82
95-99
Muut ja erittelemättömät menot
1
1
1

- 0
90-99
Muut menot
10 152
6 555
4 202
- 2 352
- 36

Menot yhteensä
38 472
35 706
35 326
- 380
- 1

1) Kukin momentti on varustettu menon laatua osoittavalla numerotunnuksella. Näiden numerotunnusten perusteella menot on koottu laadun mukaisiin ryhmiin. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Sisältää vain näillä momenttinumerotunnuksilla olevat palkkausmäärärahat, muut sisältyvät toimintamenoihin.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

  2000 2001 2002 Muutos %
    varsinainen varsinainen  
  tilinpäätös talousarvio talousarvio 2001—2002
         
Tulo- ja varallisuusvero 13 788 12 566 13 017 4
Arvonlisävero 9 470 10 016 9 894 -1
Muut verot 7 293 7 695 7 408 -4
Muut tulot 7 204 5 430 5 007 -8
Yhteensä 37 756 35 706 35 326 -1
         
Kulutusmenot 10 502 10 357 11 152 8
Siirtomenot 17 084 18 340 19 491 6
Sijoitusmenot 735 454 481 6
Muut menot 4 633 4 102 3 759 -8
Yhteensä 32 953 33 253 34 882 5
Valtionvelan vähentäminen 5 519 2 453 444 -82
Määrärahat yhteensä 38 472 35 706 35 326 -1
Erotus +/- -717 0 0 -

Budjettitalouden ja valtiontalouden tasapaino, milj. euroa

  2000 2001 2002
  kassalaskelma kassa-arvio varsinainen
talousarvio
       
Budjettitalous      
Tulot 37 977 35 703 35 326
Menot1) 34 031 34 676 35 087
Nettorahoitusylijäämä 3 946 1 027 239
Rahastotalous      
Tulot 4 022 4 311 4 078
Menot1) 3 451 3 787 3 871
Nettorahoitusylijäämä 571 525 207
Valtiontalous2)      
Tulot 40 796 38 429 37 802
Menot1) 36 278 36 877 37 356
Nettorahoitusylijäämä 4 518 1 552 446

1) Ml. velanhallinnan menot, jotka vuosien 2001 ja 2002 budjetissa sisältyvät valtionvelan vähentämiseen.

2) Budjettitalouden ja rahastojen tuloja ja menoja ei voi sellaisinaan laskea yhteen keskinäisten siirtojen vuoksi.