Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 talousarvioesityksen (HE 115/2001 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Yhteenveto
        Tuloarvioiden muutokset
        Määrärahojen muutokset
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2002

Tuloarvioiden muutokset

Tulo- ja varallisuusverotuoton arvioidaan kasvavan 350 milj. eurolla aiemmasta arviosta. Nousu johtuu pääasiassa siitä, että arvioitua suurempi osuus vuoden 2001 yhteisöverosta kertyy toteutuneiden erityisten yritysjärjestelyjen vuoksi vuoden 2002 puolella. Lisäksi arviossa on huomioitu heikentynyt talousennuste. Arvonlisäverotuoton arvioidaan laskevan 300 milj. eurolla aiemmin arvioidusta toteutuneiden tietojen ja kotimaisen kysynnän ennusteiden alenemisen vuoksi.