Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Yhteenveto
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2002

Tuloarvioiden muutokset

Tulo- ja varallisuusverotuoton arvioidaan kasvavan 350 milj. eurolla aiemmasta arviosta. Nousu johtuu pääasiassa siitä, että arvioitua suurempi osuus vuoden 2001 yhteisöverosta kertyy toteutuneiden erityisten yritysjärjestelyjen vuoksi vuoden 2002 puolella. Lisäksi arviossa on huomioitu heikentynyt talousennuste. Arvonlisäverotuoton arvioidaan laskevan 300 milj. eurolla aiemmin arvioidusta toteutuneiden tietojen ja kotimaisen kysynnän ennusteiden alenemisen vuoksi.