Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2002

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 23euroa
23.VALTIONEUVOSTO100 000
02.Valtioneuvoston kanslia
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
99.Valtioneuvoston muut menot100 000
59.Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon hallinnointimenoihin (siirtomääräraha 3 v)100 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA25 000
50.Lähialueyhteistyö
66.Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot25 000
50.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha), lisäystä25 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 190 000
01.Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset190 000
21.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä190 000
10.Tuomioistuinlaitos1 750 000
23.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä650 000
29.Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä1 100 000
40.Syyttäjä- ja ulosottolaitos2 000 000
21.Syyttäjä- ja ulosottolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000 000
50.Rangaistusten täytäntöönpano2 250 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000 000
74.Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä250 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA9 509 000
02.Ulkomaalaisvirasto400 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä400 000
75.Poliisitoimi1 723 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 723 000
90.Rajavartiolaitos174 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä174 000
97.Avustukset kunnille332 000
35.Valtion korvaus edunvalvontapalvelujen tuottamisesta (arviomääräraha), lisäystä332 000
98.Alueiden kehittäminen6 880 000
61.Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä6 380 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä500 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-
10.Puolustusvoimat-
16.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)-
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-55 363 000
05.Valtiokonttori20 000
22.Valtion eläkelautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä20 000
07.Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset17 000 000
05.Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha), lisäystä17 000 000
18.Verohallinto150 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä150 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle1 460 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä1 460 000
40.Tullilaitos1 007 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 007 000
90.Suomen maksuosuudet Euroopan unionille-170 000 000
66.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä-170 000 000
99.Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot95 000 000
51.Metallirahamenot (arviomääräraha), lisäystä95 000 000
63.Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha)
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA12 954 000
01.Opetusministeriö
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)
10.Yliopisto-opetus ja -tutkimus
23.Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
69.Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö100 000
21.Opetusalan koulutuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
70.Opintotuki11 900 000
52.Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha), lisäystä11 900 000
88.Tiede804 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisäystä804 000
90.Taide ja kulttuuri150 000
21.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
30.Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä35 600 000
52.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen (arviomääräraha), vähennystä-35 600 000
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha), vähennystä-100 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä150 000
98.Liikuntatoimi
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatustyön tukemiseen (arviomääräraha)
99.Nuorisotyö
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisonkasvatustyön tukemiseen (arviomääräraha)
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA9 399 000
01.Maa- ja metsätalousministeriö754 000
21.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä754 000
12.Maa- ja puutarhatalouden tulotuki
45.Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v)
46.Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)
14.Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)
31.Metsätalouden edistäminen ja valvonta8 400 000
25.Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 3 v), lisäystä8 400 000
73.Kasvintuotannon tarkastuskeskus245 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä245 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA43 268 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö1 298 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä75 000
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 223 000
24.Tiehallinto25 570 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 400 000
78.Lohja—Lohjanharju -tien rakentaminen (arviomääräraha), vähennystä-7 000 000
79.Tieverkon jälkirahoitus- ja kokonaisrahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä26 370 000
87.Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), vähennystä-2 200 000
40.Ratahallintokeskus16 300 000
78.Eräät ratahankkeet (arviomääräraha), lisäystä5 600 000
79.Radioverkon rakentaminen (siirtomääraha 3 v), lisäystä10 700 000
52.Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut100 000
41.Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (kiinteä määräraha), lisäystä100 000
60.Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA163 809 000
10.Hallinto787 000
21.Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä50 000
24.Tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä250 000
98.Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)487 000
20.Teknologiapolitiikka22 000
26.Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä22 000
30.Yrityspolitiikka
42.Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha)
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)
60.Energiapolitiikka
40.Energiatuki (arviomääräraha)
70.Omistajapolitiikka163 000 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä121 000 000
89.Sijoitukset valtion pääomasijoitusyhtiöön (siirtomääräraha 3 v)42 000 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA9 600 000
06.Terveydenhuollon oikeusturvakeskus400 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
26.Mielentilatutkimustoiminnan menot (arviomääräraha), lisäystä300 000
08.Kansanterveyslaitos
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
15.Perhekustannusten tasaus
51.Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha)
17.Työttömyysturva-24 500 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä-31 000 000
51.Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), lisäystä6 500 000
18.Sairausvakuutus16 000 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä16 000 000
19.Eläkevakuutus16 000 000
52.Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-7 000 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä23 000 000
28.Muu toimeentuloturva1 700 000
50.Sotilasavustus (arviomääräraha), lisäystä1 700 000
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA-6 767 000
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus10 597 000
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä10 597 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)
06.Työvoimapolitiikan toimeenpano-25 500 000
02.Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle (arviomääräraha), lisäystä10 184 000
29.Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta (arviomääräraha)
30.Palkkaperusteinen työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille (arviomääräraha), vähennystä-3 910 000
31.Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha), vähennystä-15 000 000
50.Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), vähennystä-10 500 000
63.Valtionapu työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha), vähennystä-6 274 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut menot8 136 000
50.Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä8 136 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA1 000 000
01.Ympäristöministeriö
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
20.Yhdyskunnat, alueiden käyttö ja luonnonsuojelu1 000 000
63.Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT-97 000 000
01.Euromääräisen velan korko-65 000 000
90.Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), vähennystä-65 000 000
03.Valuuttamääräisen velan korko-36 000 000
90.Valuuttamääräisen velan korko (arviomääräraha), vähennystä-36 000 000
09.Muut menot valtionvelasta4 000 000
21.Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha), lisäystä4 000 000
 
Pääluokka 37
37.VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN227 516 000
01.Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta227 516 000
94.Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha), lisäystä227 516 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

324 240 000