Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       01. Arbetsförvaltningen
       05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program
       07. Flykting- och migrationsärenden
            21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2002

07. Flykting- och migrationsärendenPDF-versio

21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 253 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av återbetalning av det av EU beviljade stödet för projekt som motarbetar diskriminering och rasism. Motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.34.99.


2004 tilläggsb.253 000
2004 budget7 326 000
2003 bokslut7 513 142
2002 bokslut6 970 714