Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Hoitojonot
        Valtionosuudet
        Rakennerahastot
        Virka- ja työehto-sopimukset
        Rauhanturvaaminen
        Ulkoasiainministeriö
        Opetusministeriö
        Maa- ja metsätalous-ministeriö
        Liikenne- ja viestintä-ministeriö
        Kauppa- ja teollisuus-ministeriö
        Työministeriö
        Ilmastostrategia
        Valtionvelan vähentäminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2002

Tuloarviot

Tuloarvioita ehdotetaan lisättäväksi nettomääräisesti 565 milj. eurolla. Verotuloarviot kasvavat 69 milj. eurolla korkotulojen lähdeveron tuottoarvion nousun johdosta.

Osinkotuloarviota nostetaan 170 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen perusteella. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy sekä Kapiteeli Oy palauttavat valtiolle pääomaa yhteensä 103 milj. euroa. Suomen Pankin voiton tuloutus on 99 milj. euroa, ja valtion liikelaitosten voiton tuloutusten arvioidaan kasvavan 3,6 milj. eurolla. Huoltovarmuusrahastosta siirretään muuttuneiden huoltovarmuustavoitteiden vuoksi yhteensä 100 milj. euroa valtion talousarvioon. Summasta tuloutetaan tässä lisätalousarviossa 60 milj. euroa ja vuonna 2003 loput 40 milj. euroa. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot kasvavat 58 milj. eurolla vuodelta 2001 siirtyneiden maksatusten vuoksi.