Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Hoitojonot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2002

Tuloarviot

Tuloarvioita ehdotetaan lisättäväksi nettomääräisesti 565 milj. eurolla. Verotuloarviot kasvavat 69 milj. eurolla korkotulojen lähdeveron tuottoarvion nousun johdosta.

Osinkotuloarviota nostetaan 170 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen perusteella. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy sekä Kapiteeli Oy palauttavat valtiolle pääomaa yhteensä 103 milj. euroa. Suomen Pankin voiton tuloutus on 99 milj. euroa, ja valtion liikelaitosten voiton tuloutusten arvioidaan kasvavan 3,6 milj. eurolla. Huoltovarmuusrahastosta siirretään muuttuneiden huoltovarmuustavoitteiden vuoksi yhteensä 100 milj. euroa valtion talousarvioon. Summasta tuloutetaan tässä lisätalousarviossa 60 milj. euroa ja vuonna 2003 loput 40 milj. euroa. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot kasvavat 58 milj. eurolla vuodelta 2001 siirtyneiden maksatusten vuoksi.