Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Hoitojonot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2002

Valtionvelan vähentäminen

Valtionvelan vähentämiseen ehdotetaan 320 milj. euron lisäystä, koska lisätalousarvio on ylijäämäinen. Määrärahasta 163 milj. euroa lisätään nimellisarvoisiin nettokuoletuksiin ja 182 milj. euroa lainojen ennenaikaisesta takaisinostosta aiheutuviin pääomatappioihin, jotka vähentävät tulevia korkomenoja. Emissiotappioista vähennetään 25 milj. euroa. Valtionvelan vähentämisen arvioidaan nousevan yhteensä 764 milj. euroon vuonna 2002.