Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Hoitojonot
        Valtionosuudet
        Rakennerahastot
        Virka- ja työehto-sopimukset
        Rauhanturvaaminen
        Ulkoasiainministeriö
        Opetusministeriö
        Maa- ja metsätalous-ministeriö
        Liikenne- ja viestintä-ministeriö
        Kauppa- ja teollisuus-ministeriö
        Työministeriö
        Ilmastostrategia
        Valtionvelan vähentäminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2002

Valtionvelan vähentäminen

Valtionvelan vähentämiseen ehdotetaan 320 milj. euron lisäystä, koska lisätalousarvio on ylijäämäinen. Määrärahasta 163 milj. euroa lisätään nimellisarvoisiin nettokuoletuksiin ja 182 milj. euroa lainojen ennenaikaisesta takaisinostosta aiheutuviin pääomatappioihin, jotka vähentävät tulevia korkomenoja. Emissiotappioista vähennetään 25 milj. euroa. Valtionvelan vähentämisen arvioidaan nousevan yhteensä 764 milj. euroon vuonna 2002.