Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Hoitojonot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2002

Liikenne- ja viestintä-ministeriö

Perusradanpitoon ehdotetaan 16,8 milj. euron lisäystä Kouvola—Pieksämäki -radan perusparannustöiden nopeuttamiseksi. Vuosaaren sataman liikenneväylien suunnitteluun ehdotetaan 3,8 milj. euron määrärahaa. Helsingin kaupunki osallistuu suunnittelu- ja rakentamisvalmisteluvaiheen kustannuksiin valtion panostusta vastaavalla summalla. Osakehankintoihin ehdotetaan 5 milj. euron lisäystä valtioenemmistöisten osakeyhtiöiden omistusjärjestelyjen ja rakenteita koskevien selvitysten vuoksi.