Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Hoitojonot
        Valtionosuudet
        Rakennerahastot
        Virka- ja työehto-sopimukset
        Rauhanturvaaminen
        Ulkoasiainministeriö
        Opetusministeriö
        Maa- ja metsätalous-ministeriö
        Liikenne- ja viestintä-ministeriö
        Kauppa- ja teollisuus-ministeriö
        Työministeriö
        Ilmastostrategia
        Valtionvelan vähentäminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2002

Liikenne- ja viestintä-ministeriö

Perusradanpitoon ehdotetaan 16,8 milj. euron lisäystä Kouvola—Pieksämäki -radan perusparannustöiden nopeuttamiseksi. Vuosaaren sataman liikenneväylien suunnitteluun ehdotetaan 3,8 milj. euron määrärahaa. Helsingin kaupunki osallistuu suunnittelu- ja rakentamisvalmisteluvaiheen kustannuksiin valtion panostusta vastaavalla summalla. Osakehankintoihin ehdotetaan 5 milj. euron lisäystä valtioenemmistöisten osakeyhtiöiden omistusjärjestelyjen ja rakenteita koskevien selvitysten vuoksi.