Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2006 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
       05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
            61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin
            62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta
       07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 0

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 78 869 000 eurosta 85 149 000 euroon ja siten, että Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaisesti momentin myöntämisvaltuudesta 2 706 000 euroa ja määrärahasta 2 157 000 euroa kohdistuu Kainuun maakuntaan.

Selvitysosa: Myöntämisvaltuuden kasvu on 6 280 000 euroa. Myöntämisvaltuuden kasvusta lisäyksenä 7 102 000 euroa aiheutuu myönnetyistä myöntämisvaltuuksista purkautuneiden valtuuksien uudelleen budjetoinnista ja 100 000 euroa siirtona momentilta 29.01.62 tavoite 2 -ohjelman hallinnonalakohtaisen jaon muuttamisen vuoksi. Lisäksi myöntämisvaltuuden kasvusta vähennyksenä 665 000 euroa aiheutuu siirtona momentille 26.98.62, 31.99.62, 32.30.62 ja 35.99.62 tavoite 2 -ohjelman valtion rahoitusosuuden hallinnonalakohtaisen jaon muuttamisen vuoksi ja 257 000 euroa siirtona momentille 29.01.62, 32.30.62 ja 33.01.62 tavoite 3 -ohjelman valtion rahoitusosuuden hallinnonalakohtaisen jaon muuttamisen vuoksi.

Myöntämisvaltuudesta arvioidaan käytettävän Euroopan sosiaalirahaston rahoittamien hankkeiden rahoitusosuutena 77 218 000 euroa ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamien hankkeiden rahoitusosuutena 7 931 000 euroa.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 3 463 000 euroa vuonna 2007 ja 2 817 000 euroa vuonna 2008.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2006 lisätalousarvio
2006 talousarvio87 185 000
2005 tilinpäätös76 536 425
2004 tilinpäätös78 893 809