Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       08. Valmisteverot
            07. Energiaverot
            08. Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero
       10. Muut verot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
   Määrärahat

Talousarvioesitys 0

08. ValmisteverotPDF-versio

07. Energiaverot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 48 000 000 euroa.

Selvitysosa: Toteutuneiden kertymätietojen perusteella momentin kokonaiskertymän arvioidaan nousevan 3 027 000 000 euroon.


2006 II lisätalousarvio48 000 000
2006 talousarvio2 979 000 000
2005 tilinpäätös2 885 153 357
2004 tilinpäätös2 901 202 897

08. Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa: Toteutuneiden kertymätietojen perusteella momentin kokonaiskertymän arvioidaan nousevan 28 000 000 euroon. Verokertymän kasvuun vaikuttaa ennakoitua suuremmat juomateollisuuden pakkausjärjestelmien muutokset, joiden seurauksena esimerkiksi tölkkien käyttö on yleistynyt.


2006 II lisätalousarvio10 000 000
2006 talousarvio18 000 000
2005 tilinpäätös21 685 572