Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2007 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
       05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
       06. Työvoimapolitiikan toimeenpano
       99. Työministeriön hallinnonalan muut menot
            50. Palkkaturva
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 0

99. Työministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

50. Palkkaturva (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu palkkaturvan arvioitua pienemmästä maksatuksesta. Vastaava tulojen vähennys on merkitty momentille 12.34.70.


2007 III lisätalousarvio-2 000 000
2007 talousarvio22 000 000
2006 tilinpäätös19 012 456
2005 tilinpäätös21 161 161