Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
            01. Polisväsendets omkostnader
            02. Skyddspolisens omkostnader
            21. Gemensamma utgifter för KEJO-projektet
       20. Gränsbevakningsväsendet
       30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
       40. Migration
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2015

Laajennettu haku

1. Momentin numeron perusteella

Pääluokan/Osaston numero:
Luvun numero:
Momentin numero:
Kohdista haku:
Tuloarviot Määrärahat

2. Momentin nimen perusteella

Pääluokan/Osaston numero:
Luvun numero:
Hakuteksti:
Kohdista haku:
Tuloarviot Määrärahat

3. Määrärahalajin perusteella

Pääluokan numero:
Määrärahalaji:
Kiinteä määräraha
Arviomääräraha
Siirtomääräraha 2 v
Siirtomääräraha 3 v
Siirtomääräraha 5 v
Määrärahalajiton


Hakutekstikentissä voit käyttää jokerimerkkejä (* ja ?). *-merkillä voit korvata minkä tahansa merkkiyhdistelmän ja ?-merkillä voit vastaavasti korvata yhden merkin. Esim. lapsilis* hakee kaikki lapsilis-alkuiset sanat. Jokerimerkki ei kuitenkaan voi olla hakuehdon ensimmäinen merkki. Myös boolean-operaattorit AND ja OR ovat käytössä, jolloin esim. haku laki OR asetus hakee otsikot joissa esiintyy sana laki tai sana asetus.

Haut kohdistuvat oletusarvoisesti määrärahoihin. Voit kohdistaa haut vaihtoehtoisesti tuloarvioihin lomakkeella olevista painonapeista.

Voit hakea joko momentin numeron tai nimen perusteella. Syötä kenttiin haluamasi pääluokan/osaston ja luvun numero ja haluamasi momentin numero tai nimi. Jättämällä kenttiä avoimiksi voit esimerkiksi hakea tietyn numeroisia tai nimisiä momentteja pääluokan/osaston kaikista luvuista tai kaikista pääluokista/osastoista.

Esimerkki:
Hae kaikkien pääluokkien tietyn numeroiset momentit (21 = toimintamenot):