Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2009
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
              (40.) Rangaistusten täytäntöönpanon tulot
              99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetusministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 47 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
 2007
toteutuma
2008
varsinainen
talousarvio
2009
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot50 61151 00047 000
— muut tuotot55--
Tuotot yhteensä50 66651 00047 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset51 91359 00053 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1 247-8 000- 6 500
Kustannusvastaavuus, %988688


2009 talousarvio47 000 000
2008 talousarvio51 000 000
2007 tilinpäätös50 531 509