Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

II lisätalousarvioesitys 2015PDF-versio

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA10 000 000
10. Eduskunnan kanslia10 000 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA6 000 000
01. Ulkoasiainhallinto6 000 000
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä6 000 000
10. Kriisinhallinta0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)0
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA20 203 000
20. Rajavartiolaitos0
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta0
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
40. Maahanmuutto20 203 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä703 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä19 500 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-4 000
20. Palvelut valtioyhteisölle0
88. Senaatti-kiinteistöt0
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-4 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-4 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 980 000
01. Hallinto ja tutkimus0
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)0
10. Maaseudun kehittäminen0
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)0
20. Maa- ja elintarviketalous0
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)0
40. Luonnonvaratalous6 980 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä13 980 000
47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-7 000 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA112 000 000
01. Hallinto112 000 000
89. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä112 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA72 800 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut12 200 000
55. Elatustuki (arviomääräraha), lisäystä12 200 000
20. Työttömyysturva60 600 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä50 000 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä10 600 000
36. VALTIONVELAN KOROT-173 000 000
01. Valtionvelan korko-173 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä-173 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 54 979 000