Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2006 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2006

YHTEENVETOTAULUKOT

Tuloarviot osastoittain vuosina 2004—20061)

TunnusOsastov. 2004
tilinpäätös
milj. €
v. 2005
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2006
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2005—2006
milj. €%
       
11.Verot ja veronluonteiset tulot31 19131 06533 4102 3458
12.Sekalaiset tulot 5 966 4 569 4 491- 78- 2
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 197 929 1 006778
15.Lainat 172 1 292 675- 617- 48
 Yhteensä38 52537 85539 5821 7265

1) Taulukossa tuloarviot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat pääluokittain vuosina 2004—20061)

TunnusPääluokkav. 2004
tilinpäätös
milj. €
v. 2005
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2006
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2005—2006
milj. €%
       
21.Eduskunta 94 97 10477
22.Tasavallan presidentti 9 9 12333
23.Valtioneuvosto 49 49 752551
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala 778 826 895708
25.Oikeusministeriön hallinnonala 671 662 696345
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 425 1 507 1 551443
27.Puolustusministeriön hallinnonala 2 131 2 149 2 2741256
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 113 5 553 5 7922394
29.Opetusministeriön hallinnonala 5 970 6 197 6 4702734
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 645 2 725 2 703- 21- 1
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 889 1 774 1 752- 22- 1
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 941 976 974- 2- 0
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 9 36310 02811 3251 29613
34.Työministeriön hallinnonala 2 183 2 164 1 965- 199- 9
35.Ympäristöministeriön hallinnonala 680 691 754629
36.Valtionvelan korot 2 381 2 447 2 238- 209- 9
 Yhteensä36 32037 85539 5821 7265

1) Taulukossa määrärahat on esitetty pääluokittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2004—20061)

TunnusMenolajiv. 2004
tilinpäätös
milj. €
v. 2005
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2006
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2005—2006
milj. €%
       
01-03Palkkaukset2) 6 8 7- 1- 12
04-07Eläkkeet 2 901 3 014 3 1211064
16-18Puolustusmateriaalin hankkiminen 572 577 6436611
21-27Toimintamenot 7 063 7 155 7 3612063
08-15,19-29 Muut kulutusmenot 1 429 1 396 1 487917
01-29Kulutusmenot11 97012 15112 6194684
30-39Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. 6 857 7 396 8 12673010
40-49Valtionavut elinkeinoelämälle 2 733 2 819 2 897773
50-59Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 7 124 7 151 7 009- 142- 2
60Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle 1 911 2 203 3 01681337
61-62EU:n rakennerahasto-osuudet ja vastaavat valtion rahoitusosuudet 652 727 760324
63-65Muut siirrot kotimaahan 274 285 302186
66-68Siirrot ulkomaille 552 604 662579
69Siirrot EU:lle 1 265 1 513 1 540272
30-69Siirtomenot21 36922 69824 3111 6137
70-73Kaluston hankinta 20 7 2- 5- 71
74-75Talonrakennukset 20 15 14- 1- 7
76Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt 52 54 53- 1- 2
77-79Maa- ja vesirakennukset 405 308 239- 69- 22
70-79Reaalisijoitukset 497 384 308- 75- 20
80-86Valtion varoista myönnettävät lainat 62 67 63- 4- 6
87-89Muut finanssisijoitukset 3 3 3
80-89Lainat ja muut finanssisijoitukset 65 70 65- 4- 6
70-89Sijoitusmenot 562 453 374- 80- 18
90-92Valtionvelan korot 2 370 2 433 2 222- 210- 9
93-94Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta3)
95-99Muut ja erittelemättömät menot 50 120 55- 65- 54
90-99Muut menot 2 420 2 553 2 278- 275- 11
 Yhteensä36 32037 85539 5821 7265

1) Kukin momentti on varustettu menon laatua osoittavalla numerotunnuksella. Näiden numerotunnusten perusteella menot on koottu laadun mukaisiin ryhmiin. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Sisältää vain näillä momenttinumerotunnuksilla olevat palkkausmäärärahat, muut sisältyvät toimintamenoihin.

3) Velanhallinnan menot otetaan huomioon momentilla Nettolainanotto ja velanhallinta (15.03.01), mikäli talousarvio on alijäämäinen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2004
tilinpäätös
2005
varsinainen talousarvio
2006
varsinainen talousarvio
Muutos %
2005—2006
     
Tulo- ja varallisuusvero12 30011 97312 1532
Arvonlisävero10 60511 00812 59014
Muut verot8 2868 0848 6677
Muut tulot7 3035 8515 726-2
Yhteensä38 49336 91639 1366
Nettolainanotto ja velanhallinta1)32940446-53
Tuloarviot yhteensä38 52537 85539 5825
     
Kulutusmenot11 97012 15112 6194
Siirtomenot21 36922 69824 3117
Sijoitusmenot562453374-18
Muut menot2 4202 5532 278-11
Määrärahat yhteensä36 32037 85539 5825
     
Tilinpäätösylijäämä2 205---

1) Sisältää nettoutettuna 42 milj. euroa velanhallinnan menoja vuonna 2004, 85 milj. euroa vuonna 2005 ja 46 milj. euroa vuonna 2006.

Kansantalouden kehitys

 200220032004*2005**2006**
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa140,9143,8149,7153,0159,3
Bruttokansantuote, määrän muutos, %2,22,43,62,13,2
Työttömyysaste, %9,19,08,88,27,5
Työllisyysaste, %67,767,367,268,068,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %1,60,90,21,01,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %5,04,14,13,53,7