Hoppa till innehåll

Anvisningar


Information om Statens budgetpropositioner webbtjänst

Tjänsten består av startsida, årliga huvuddelar och anvisningssida.

Utöver huvudsidorna finns det uppe på varje sida länkar till finansministeriets webbplats och till den finskspråkiga versionen av budgetwebbplatsen. Finansministeriets kontaktuppgifter finns nederst på varje sida. 

Startsida. På startsida finns det allmän information om statens budgetpropositionens innehåll.

Årsidor. Till årliga delar ingår länkar till budget- och tilläggsbudgetpropositioner av åren i fråga.

Tidigare budgetar. Till delen ingår länkar till budget- och tilläggsbudgetpropositioner av tidigare åren.

Juridiskt förbehåll

Finansministeriet ansvarar inte för kostnader eller skador som förorsakats till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana skador som beror på tekniska störningar eller för sådant material, som har producerats externt och som finansministeriet har länkar till.

I enlighet med lagen om upphovsrätt (A:8.7.1961, SK:404/1961), och i enlighet med de ändringar som senare gjorts i lagen har finansministeriet, eller annan producent till information som meddelats i samband med en handling, rättigheter till det material som publiceras på webbplatsen.

Tekniska rekommendationer

Tjänsten funktionerar med de mest almänna moderna webbläsarna.

För att läsa dokument i pdf-format måste programmet Adobe Acrobat Reader användas. Det kan laddas ned t.ex. från adressen http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Tjänstens funktioner

Söktjänsten. Sökningar kan man göra på en gång bara i den publikationen som man har valt för att bläddra. Söktjänsten öppnar sig till publikationens vänstra spaltens övre del. Man kan söka efter information med ett valfritt sökord eller göra en guidad sökning.

Tjänstens genomförande

Finansministeriets budgetavdelning, räkenskapsgruppen

Respons

Respons, frågor eller ändringsförslag som gäller tjänsten kan man sända till adressen laskentaryhma.vm@gov.fi.

Förfrågningar om bokversionen

Edita Publishing Ab, kundservice telefon 020 450 05, e-postadress asiakaspalvelu.publishing@edita.fi.

 

Finansministeriet, PB 28, 00023 Statsrådet, tfn 0295 16001
kirjaamo.vm@gov.fi