Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

03. Korkotulojen lähdeveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 31 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu korkotulojen lähdeverosta annettuun lakiin (1550/1992). Veron määrä on 30 % talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle Suomeen maksetusta korosta. Verovelvollisia ovat luonnolliset henkilöt.

Kotitalouksien talletukset muodostavat veropohjasta suurimman osan. Vuoden 2019 lopussa suomalaisten kotitalouksien talletusten kanta Suomen rahalaitoksissa oli n. 95 mrd. euroa ja niiden keskikorko oli n. 0,11 %. Kotitalouksien lähdeverollisten talletusten kannan ja keskikoron arvioidaan kehittyvän taulukossa esitetyn mukaisesti:

  2019
toteutuma
2020
ennuste
2021
ennuste
       
Lähdeverollisten talletusten kannan muutos, % 7,9 6,8 3,6
Kotitalouksien talletusten keskikorko, % 0,11 0,08 0,07

2021 talousarvio 31 000 000
2020 talousarvio 38 000 000
2019 tilinpäätös 38 705 868