Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

01. Ränta på statsskuldenPDF-versio

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 000 euro.

Förklaring:Kalkylen för ränteutgifterna har justerats i enlighet med utfallet av ränteutgifterna, upplåningen och utvecklingen av räntenivåerna. Den höjda räntenivån inom euroområdet har inverkat på tillägget. Vid uppskattningen av ränteutgifterna har som beräkningsantagande använts marknadsräntenivåerna -0,3 procent kort ränta för ränteperioder på tre månader och 0,9 procent lång ränta för ränteperioder på tio år.


2017 I tilläggsb. 50 000 000
2017 budget 1 296 000 000
2016 bokslut 1 513 349 158
2015 bokslut 1 523 591 805