Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

07. AjoneuvoveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 165 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu ajoneuvoverolakiin (1281/2003). Veron päivää kohden kannettava määrä on perusveron osuus lisättynä käyttövoimaveron osuudella.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero on määräytynyt vuodesta 2011 alkaen ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Jos hiilidioksidipäästön määrästä ei ole merkintää ajoneuvorekisterissä, vero perustuu ajoneuvon suurimpaan sallittuun kokonaismassaan. Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Veroa kannetaan vain niiltä päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu liikennekäyttöön.

Käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa verorasituksen eroa. Tämä koskee henkilöautoja. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on fiskaalisia ja EU-oikeudellisia perusteita.

Ajoneuvoveron perusveroa on alennettu vuoden 2020 alun jälkeen alkavilta veropäiviltä vuositasolla n. 50 milj. eurolla. Päätös veronalennuksesta tehtiin vuonna 2018. Koska ajoneuvovero kannetaan etukäteen juoksevalta 12 kuukauden mittaiselta verokaudelta, korotuksella on jo vaikutusta vuoden 2019 verokertymään. Lisäksi ajoneuvoveron perusvero on sopeutettu uuteen WLTP-päästömittaustapaan 1.1.2019 voimaantulevalla muutoksella, jolla huomioidaan mittaustavan muutoksesta aiheutuva hiilidioksidipäästöarvojen nousu. Uutta verotaulukkoa sovelletaan uusille autoille 1.1.2020 alkaville veropäiville.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)

  2018
tilinpäätös
2019
talousarvio
2020
esitys
       
Perusvero      
— henkilöautot 652 640 602
— pakettiautot 120 118 111
— kuorma-autot - - -
Käyttövoimavero      
— henkilöautot 317 318 341
— pakettiautot 32 32 33
— kuorma-autot 58 59 63
Maksutapalisä 14 15 15
Yhteensä 1 193 1 182 1 165

Ajoneuvoverotuksen merkittävin verotuki on invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta. Verotukien yhteismääräksi arvioidaan 16 milj. euroa.


2020 talousarvio 1 165 000 000
2019 talousarvio 1 182 000 000
2018 tilinpäätös 1 192 535 984

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 165 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 47 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tuottoarvion laskemisesta kertymätietojen perusteella.


2020 II lisätalousarvio -47 000 000
2020 talousarvio 1 165 000 000
2019 tilinpäätös 1 149 623 096
2018 tilinpäätös 1 192 535 984

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 47 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 40 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu aiemmin arviotua suuremmasta verokertymästä.


2020 VII lisätalousarvio 40 000 000
2020 II lisätalousarvio -47 000 000
2020 talousarvio 1 165 000 000
2019 tilinpäätös 1 149 623 096
2018 tilinpäätös 1 192 535 984

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 40 000 000 euroa.