Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 160 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 66,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 273,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista kannetaan veroa 0,025 euroa kappaleelta ja lisäksi 34 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 0,27 euroa kappaleelta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 61,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 44,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 166,50 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan veroa 60 % vähittäismyyntihinnasta. Sähkösavukenesteiden vero on 0,30 euroa millilitralta.

Tupakkaveroa korotetaan pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukaisesti asteittain vuosina 2020—2023 yhteensä 200 milj. eurolla. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tupakkaverolain muuttamisesta, jolla on tarkoitus toteuttaa vuosien 2020—2021 veronkorotukset. Korotusten tuottovaikutus on yhteensä vuositasolla 100 milj. euroa.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2018
tilinpäätös
2019
talousarvio
2020
esitys
       
Savukkeet 967 984 1 001
Muut tupakkatuotteet 148 142 159
Yhteensä 1 115 1 126 1 160

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2020 talousarvio 1 160 000 000
2019 talousarvio 1 126 000 000
2018 tilinpäätös 1 115 321 747

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 160 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentilta vähennetään 149 000 000 euroa.

Selvitysosa:Ennustemuutos johtuu kertymätietojen päivittymisestä. Taustalla on hieman ennustettua suurempi verollisten tupakkatuotteiden kulutuksen lasku sekä merkittävämpänä syynä se, että tupakkayritykset näyttävät pienentäneen varastotasojaan.


2020 V lisätalousarvio -149 000 000
2020 talousarvio 1 160 000 000
2019 tilinpäätös 929 264 582
2018 tilinpäätös 1 115 321 747

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentilta vähennetään 149 000 000 euroa.

04. Alkoholijuomavero

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 506 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 48,80 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 35,14 euroa ja viinien vero (12,5 tilavuusprosenttia) 31,76 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 36,50 euroa.

Alkoholiveroa korotettiin keskimäärin 10 prosentilla vuoden 2018 alusta ja noin 2,5 prosentilla vuoden 2019 alusta.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus, jonka määrä on n. 14 milj. euroa vuonna 2020.


2020 talousarvio 1 506 000 000
2019 talousarvio 1 520 000 000
2018 tilinpäätös 1 471 675 211

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 506 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 74 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu poikkeustilanteesta johtuvan alkoholin ennustetun kulutuksen alentumisesta.


2020 II lisätalousarvio -74 000 000
2020 talousarvio 1 506 000 000
2019 tilinpäätös 1 481 938 223
2018 tilinpäätös 1 471 675 211

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 74 000 000 euroa.

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 48 000 000 euroa.

Selvitysosa:Ennustemuutos johtuu kertymätietojen päivittymisestä. Alkoholin verollinen kulutus ei ole vähentynyt odotetusti, vaikka koronapandemiaan liittyvät poikkeustoimet vähensivät anniskelukulutusta. Taustalla on myös alkoholin matkustajatuonnin selvä väheneminen poikkeustoimien aikana, mikä on osaltaan todennäköisesti lisännyt kotimaista verollista alkoholin myyntiä.


2020 V lisätalousarvio 48 000 000
2020 II lisätalousarvio -74 000 000
2020 talousarvio 1 506 000 000
2019 tilinpäätös 1 481 938 223
2018 tilinpäätös 1 471 675 211

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 48 000 000 euroa.

05. Virvoitusjuomavero

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 206 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin virvoitusjuomaverosta (1127/2010). Veroa kannetaan alkoholittomista tai vain vähän alkoholia sisältävistä juomista ja veron määrä on 12 senttiä litralta valmista juomaa sokerittomilla juomilla ja 27 senttiä litralta valmista juomaa sokeripitoisilla juomilla.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukaisesti virvoitusjuomaveroa korotetaan 25 milj. eurolla. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta, jolla veronkorotus toteutettaisiin vuoden 2020 alusta.

Verotukena momentin kertymää pienentää kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien, laihdutusvalmisteiden ja ravintolisien vapautus verosta. Verotuen määrän arvioidaan olevan verotuottojen kannalta vähäinen.


2020 talousarvio 206 000 000
2019 talousarvio 175 000 000
2018 tilinpäätös 154 620 048

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 206 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

07. Energiaverot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 666 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

  2018
tilinpäätös
2019
ennuste
2020
ennuste
       
Moottoribensiinin kulutus -1,3 -2,0 -2,1
Dieselöljyn kulutus 1,0 1,4 -0,3
Sähkön kulutus 2,8 -0,9 0,1

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Esityksessä korotetaan liikennepolttoaineiden verotasoja elokuusta 2020 alkaen. Esityksen arvioidaan lisäävän valtion energiaverotuloja vuositasolla noin 250 milj. eurolla.

  Verotaso v. 2019
(sis. huoltovarmuusmaksu)
   
Moottoribensiini, snt/l 70,25
Dieselöljy, snt/l 53,02
Kevyt polttoöljy, snt/l 24,88
Raskas polttoöljy, snt/kg 27,51
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 2,253
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit), snt/kWh 0,703
Kivihiili, €/t 201,76
Maakaasu, €/MWh 20,654
Nestekaasu, snt/kg 28,01
Polttoturve, €/MWh 3,00

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2018
tilinpäätös
2019
talousarvio
2020
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 290 1 257 1 264
Diesel1) 1 387 1 380 1 444
Sähkö 1 199 1 226 1 195
Muut 781 815 764
Yhteensä 4 657 4 678 4 666

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 13 verotukea. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Vertailutasona on yleinen verorakenteen mukainen taso. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, biokaasun verottomuus ja raideliikenteen sähkön verottomuus.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2018 2019 2020
       
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 769 779 763
Parafiinisen dieselöljyn verotuki 100 110 110
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 464 456 451
Turpeen alempi verokanta2) 180 194 196
Puupohjaisten polttoaineiden verottomuus 200 200 200
Jätteenpolton verottomuus 46 47 47
CHP-laitosten verotuki 145 122 113
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta sekä konesalien sähkön alempi verokanta 625 630 633
Muut 25 26 27
Yhteensä 2 554 2 564 2 540

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maatalouden energiaveronpalautus, jonka määrä on n. 35 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruudeksi arvioidaan n. 235 milj. euroa vuonna 2020. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2020 talousarvio 4 666 000 000
2019 talousarvio 4 678 000 000
2018 tilinpäätös 4 657 195 954

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 666 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 212 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu pääasiassa poikkeustilanteesta johtuvista energiatuotteiden ja sähkön ennustetun kulutuksen vähenemisestä. Lisäksi lämmitystarve on ollut alkuvuodesta normaalia pienempi.


2020 II lisätalousarvio -212 000 000
2020 talousarvio 4 666 000 000
2019 tilinpäätös 4 591 004 210
2018 tilinpäätös 4 657 195 954

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 212 000 000 euroa.

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 15 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004). Alkoholijuomien, virvoitusjuomien, vesien ja eräiden muiden sellaisenaan juotavien juomien eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset, lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia, ovat veronalaisia. Verosta vapaita puolestaan ovat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleenkäytettäviä ja kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Kertakäyttöisten, hyväksyttyyn palautusjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta. Veronalaisten pakkausten määrän oletetaan säilyvän vuonna 2020 likimain vuoden 2019 tasolla.


2020 talousarvio 15 000 000
2019 talousarvio 16 000 000
2018 tilinpäätös 15 695 899

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 15 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.