Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

64. MetsähallitusPDF-versio

2. Peruspääoman muutokset

Luvun perusteluja muutetaan siten, että peruspääomaa voidaan korottaa 12,879 milj. eurolla.

Selvitysosa:Vuoden 2018 talousarvion mukaan peruspääomaa voidaan alentaa 1,003 milj. eurolla. Kun Metsähallituksen peruspääoma korotetaan 13,882 milj. eurolla Luonnonvarakeskukselta Metsähallitukselle siirrettävien kiinteistöjen takia, peruspääoma kasvaa 12,879 milj. eurolla.

Luonnonvarakeskuksen aiemmin hallinnoimien kiinteistöjen, pinta-alaltaan yhteensä 1 793 hehtaaria, siirto Metsähallitukselle perustuu valtion kiinteistöstrategian toteuttamiseen. Strategian mukaisesti valtion maa-, metsä- ja vesialueiden omaisuutta keskitetään Metsähallitukselle. Siirron jälkeen Metsähallituksen peruspääoman määräksi vuoden 2018 lopussa arvioidaan 2 609,4 milj. euroa.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 40 000
2018 talousarvio 7 554 000
2017 tilinpäätös 5 514 000
2016 tilinpäätös 5 754 000