Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 6 414 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 14 732 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu ohjelmakauden 2014—2020 Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmassa peruuntuneen määrärahan uudelleen budjetoinnista, jotta toimintaohjelmassa osoitettu EU:n ja kansallinen rahoitusosuus saataisiin täysimääräisesti käytettyä. Vuoden 2015 talousarviossa budjetoidusta 36 384 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta on jäänyt käyttämättä ja peruuntunut 6 414 000 euroa. Tästä on EU:n osuutta 832 000 euroa ja kansallista osuutta 5 582 000 euroa. Toimintaohjelman toimenpiteet ovat aluksi painottuneet sellaisiin toimenpiteisiin, joissa EU:n osuus hankkeen rahoituksesta on suuri.


2018 I lisätalousarvio 6 414 000
2018 talousarvio 20 362 000
2017 tilinpäätös 20 881 000
2016 tilinpäätös 20 837 000