Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät

Talousarvioesitys 2013

10. Tuomioistuimet ja oikeusapuPDF-versio

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 20 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -20 000
2013 talousarvio 8 964 000
2012 tilinpäätös 8 846 000
2011 tilinpäätös 8 571 000

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -25 000
2013 talousarvio 10 932 000
2012 tilinpäätös 10 774 000
2011 tilinpäätös 10 460 000

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 137 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 545 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta ja 68 000 euroa siirtona momentille 25.01.01 palvelukeskusmaksujen alenemisesta johtuen sekä lisäyksenä 750 000 euroa käräjäoikeuksien käsittelyaikojen lyhentämistarpeesta johtuen.

Käräjäoikeuksien asioiden käsittelyä on hidastanut summaaristen asioiden määrän voimakas kasvu, minkä vuoksi määrärahaa on lisätty tilapäisesti.


2013 IV lisätalousarvio 137 000
2013 I lisätalousarvio 485 000
2013 talousarvio 253 965 000
2012 tilinpäätös 245 587 000
2011 tilinpäätös 239 098 000

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 89 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 79 000 euroa aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta ja 10 000 euroa siirrosta momentille 25.01.01 palvelukeskusmaksujen alenemisesta johtuen.


2013 IV lisätalousarvio -89 000
2013 talousarvio 29 398 000
2012 tilinpäätös 28 597 000
2011 tilinpäätös 28 082 000

05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 47 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 37 000 euroa aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta ja 10 000 euroa siirrosta momentille 25.01.01 palvelukeskusmaksujen alenemisesta johtuen.


2013 IV lisätalousarvio -47 000
2013 I lisätalousarvio -485 000
2013 talousarvio 13 586 000
2012 tilinpäätös 13 461 000
2011 tilinpäätös 14 372 000

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 15 600 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu asiamäärien kasvusta sekä eräiden poikkeuksellisen suurten oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.


2013 IV lisätalousarvio 15 600 000
2013 I lisätalousarvio 900 000
2013 talousarvio 43 900 000
2012 tilinpäätös 47 028 656
2011 tilinpäätös 41 604 049