Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2013—2015

    v. 2013
tilinpäätös
1000 €
v. 2014
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2015
esitys
1000 €
 
Muutos 2014—2015
    1000 € %
 
01. Kansanedustajat 21 301 21 744 21 866 122 1
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 301 21 744 21 866 122 1
10. Eduskunnan kanslia 120 359 106 404 112 587 6 183 6
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 52 355 54 339 55 900 1 561 3
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 4 208 8 765 7 087 -1 678 -19
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 15 796 12 500 13 600 1 100 9
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4 000 4 300 4 000 -300 -7
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 44 000 26 500 32 000 5 500 21
20. Eduskunnan oikeusasiamies 5 781 6 049 6 214 165 3
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 5 781 6 049 6 214 165 3
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 438 3 506 3 568 62 2
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 257 3 338 3 383 45 1
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 181 168 185 17 10
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 896 15 889 15 889 0
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 307 15 307 15 307 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 589 582 582 0
90. Eduskunnan muut menot 4 004 4 005 4 005 0
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (arviomääräraha) 4 004 4 005 4 005 0
Yhteensä 170 779 157 597 164 129 6 532 4