Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2018

40. Statens regional- och lokalförvaltningPDF-versio

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 402 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 50 345 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 57 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 107 000 euro för utgifterna för grundande och utveckling av registret för övervakning av penningtvätt och 150 000 euro för lönekostnaderna för två årsverken på grund av den ökade arbetsvolymen för behandlingen av ansökningar vid Regionsförvaltningsverket i Norra Finland samt har som avdrag beaktats 200 000 euro som överföring till moment 28.40.03 för ändringar i IKT-infrastrukturen i anslutning till det planerade grundandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.


2018 budget 50 402 000
2017 III tilläggsb. 260 000
2017 budget 53 300 000
2016 bokslut 56 022 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 899 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 27 399 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 28.70.22 för utvecklingsutgifter för robotteknikprojektet inom förmyndarverksamheten.

Finansieringen av de underhållskostnader som föranleds av projektet förutsätter inget tilläggsanslag, utan sker inom budgetramen.


2018 budget 27 899 000
2017 budget 28 429 000
2016 bokslut 31 111 000

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 482 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 2 102 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 380 000 euro, varav 180 000 euro föranleds av tilläggsresurser till projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och 200 000 euro av en överföring från moment 28.40.01 för ändringar i IKT-infrastrukturen i anslutning till det planerade grundandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.


2018 budget 2 482 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 352 000
2016 bokslut 622 000