Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2018

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 469 000 euro.

Fullmakt

År 2018 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare beviljade fullmakten för identifikationsavgifter ingås avtal och förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av fullmakten som inte har använts.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkten Fullmakt i beslutsdelen fogas som punkt Fullmakt i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 25 836 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 7 633 000 euro, varav 5 000 000 euro föranleds av utgifterna för 2018 för fullmakten för identifikationsavgifter, 333 000 euro föranleds av en överföring från moment 28.01.01, 775 000 euro föranleds av en överföring från moment 28.70.01, 525 000 euro föranleds av en överföring från moment 28.90.20 med anledning av att vissa informations- och kommunikationstekniska uppgifter inom den offentliga förvaltningen överförs till Befolkningsregistercentralen och 1 000 000 euro föranleds av en överföring från moment 28.20.01 med anledning av att Medborgarrådgivningen överförs till Befolkningsregistercentralen.


2018 budget 33 469 000
2017 III tilläggsb. 300 000
2017 I tilläggsb. 140 000
2017 budget 9 620 000
2016 bokslut 7 623 000