Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2018

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 299 000 euro.

Fullmakt

Statistikcentralen får ingå avtal i anslutning till projektet om värdering av byggnader och andra förbindelser så att de åren 2018—2023 får föranleda staten utgifter på högst 5 600 000 euro.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkten Fullmakt i beslutsdelen fogas som punkt Fullmakt i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 285 000 euro jämfört med det belopp på 46 014 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av utgifter för projektet om värdering av byggnader.

För projektet måste Statistikcentralen förnya systemet för byggnadsklassificering och inhämta de uppgifter som behövs av utomstående experter så att uppgifterna levereras mot betalning. Finansieringen täcker de kostnader som fastställs i avtal mellan Statistikcentralen och leverantören, inklusive arvode för publicering av uppgifterna.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 2022— Sammanlagt
fr.o.m.
2018
             
Förbindelser 2018 1 285 595 930 930 1 860 5 600
Utgifter sammanlagt 1 285 595 930 930 1 860 5 600

2018 budget 47 299 000
2017 budget 47 138 000
2016 bokslut 50 179 000