Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

01. FörvaltningenPDF-versio

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 415 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 333 000 euro jämfört med det anslag på 30 748 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 28.30.03 med anledning av att vissa informations- och kommunikationstekniska uppgifter inom den offentliga förvaltningen överförs till Befolkningsregistercentralen.


2018 budget 30 415 000
2017 I tilläggsb. 375 000
2017 budget 29 920 000
2016 bokslut 30 363 000