Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2017—2019

    v. 2017
tilinpäätös
1000 €
v. 2018
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2019
esitys
1000 €
 
Muutos 2018—2019
    1000 € %
 
01. Korkotulot 86 862 95 290 43 843 -51 447 -54
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 9 085 6 400 5 400 -1 000 -16
05. Korot muista lainoista 62 903 70 393 17 657 -52 736 -75
07. Korot talletuksista 262 1 000 1 400 400 40
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 14 612 17 497 19 386 1 889 11
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 745 662 2 404 000 1 883 000 -521 000 -22
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 745 662 2 404 000 1 883 000 -521 000 -22
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 91 000 90 000 100 000 10 000 11
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 91 000 90 000 100 000 10 000 11
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 211 000 179 900 185 700 5 800 3
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 211 000 179 900 185 700 5 800 3
Yhteensä 2 134 524 2 769 190 2 212 543 -556 647 -20