Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

Vuoden 2004 lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 505 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 410 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 410 000 000
08. Valmisteverot -35 000 000
07. Energiaverot, vähennystä -35 000 000
10. Muut verot 130 000 000
03. Autovero, lisäystä 130 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 20 250 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 200 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 200 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 406 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 2 406 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 15 293 000
02. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot, lisäystä 15 000 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 293 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 318 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 318 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 1 800 000
98. Valtionapujen palautukset, lisäystä 1 800 000
34. Työministeriön hallinnonala 233 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 233 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 203 000 000
03. Osinkotulot 210 000 000
01. Osinkotulot, lisäystä 210 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta -12 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä -12 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 5 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä 5 000 000
 
Osasto 15
15. LAINAT -838 649 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -838 649 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -838 649 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

-110 399 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 23 euroa
23. VALTIONEUVOSTO 337 000
02. Valtioneuvoston kanslia 82 000
21. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 82 000
99. Valtioneuvoston muut menot 255 000
25. Jatkosodan ihmisluovutukset -tutkimushanke (siirtomääräraha 2 v) 255 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -2 395 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot -2 395 000
22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), vähennystä -2 395 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 633 000
75. Poliisitoimi 300 000
21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
90. Rajavartiolaitos 151 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 151 000
97. Avustukset kunnille 182 000
35. Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha), lisäystä 182 000
98. Alueiden kehittäminen
61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 34 746 000
01. Puolustusministeriö 26 400 000
19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 26 400 000
10. Puolustusvoimat -1 035 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 035 000
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta 9 381 000
22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha), lisäystä 9 381 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 13 502 000
01. Valtiovarainministeriö
21. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 13 202 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 3 277 000
31. Verohyvitys (arviomääräraha), lisäystä 4 653 000
32. Ylimääräinen määräraha (siirtomääräraha 2 v) 6 150 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -878 000
40. Tullilaitos 300 000
21. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 014 000
01. Opetusministeriö 132 000
21. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 132 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)
40. Yleissivistävä koulutus 800 000
21. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 800 000
88. Tiede 80 000
22. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 48 000
23. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 32 000
90. Taide ja kulttuuri 2 000
27. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 14 394 000
12. Maa- ja puutarhatalouden tulotuet ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan liitännäistoimenpiteet
41. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)
46. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)
14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen 14 089 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)
60. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (kiinteä määräraha) 14 089 000
61. Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)
31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta 293 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)
50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 293 000
51. Vesivarojen käyttö ja hoito 12 000
22. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 12 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 32 238 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 197 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 197 000
24. Tiehallinto 7 000 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000 000
79. Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
40. Ratahallintokeskus 20 030 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 20 030 000
60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 121 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 121 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 4 890 000
19. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 4 890 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 684 000
20. Teknologiapolitiikka 84 000
70. Geologian tutkimuskeskuksen alushankinta (arviomääräraha), lisäystä 84 000
30. Yrityspolitiikka 600 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 600 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)
40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka
21. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 255 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriö
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)
18. Sairausvakuutus 1 800 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 1 800 000
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 1 400 000
31. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 1 400 000
57. Lomatoiminta 55 000
50. Valtion korvaus Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (arviomääräraha), lisäystä 55 000
 
Pääluokka 34
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 301 000
01. Työhallinto 48 000
23. Työelämäohjelmat ja työpoliittinen tutkimus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 48 000
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)
07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat 253 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä 253 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 892 000
01. Ympäristöministeriö
21. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
30. Asumisen edistäminen
60. Siirto valtion asuntorahastoon
40. Alueelliset ympäristökeskukset 892 000
21. Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 892 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT -210 000 000
01. Euromääräisen velan korko -210 000 000
90. Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), vähennystä -210 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

-110 399 000