Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

98. Alueiden kehittäminenPDF-versio

61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 113 565 000 eurosta 119 747 000 euroon.

Myöntämisvaltuuden lisäyksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden kasvu 6 182 000 eurolla aiheutuu tavoite 2 -ohjelmien suoritusvarausten vuoden 2004 osuuksien budjetoinnista.

Tarkoituksena on, että myöntämisvaltuuden lisäyksen käytön osalta voidaan toteuttaa tarvittavat valmistelutoimenpiteet mutta mahdollisiin sitoumuksiin on liitettävä ehto, jonka mukaan maksatus edellyttää komission hyväksyntää.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 30 717 000 euroa vuonna 2004, 43 703 000 euroa vuonna 2005, 36 233 000 euroa vuonna 2006 ja 9 094 000 euroa vuonna 2007.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 135 354 000
2003 tilinpäätös 107 064 551
2002 tilinpäätös 112 537 166

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 25 026 000 eurosta 28 265 000 euroon.

Myöntämisvaltuuden lisäyksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden kasvussa on huomioitu lisäyksenä 3 301 000 euroa tavoite 2 -ohjelmien vuoden 2004 suoritusvarausten budjetoinnin johdosta. Kun lisäksi otetaan vähennyksenä huomioon 42 000 euroa teknisen avun hallinnonalakohtaisen jaon tarkentumisesta sekä 20 000 euroa siirtona momentille 33.01.62 Urban II -yhteisöaloitetta varten, valtuuden kasvu on 3 239 000 euroa.

Tarkoituksena on, että myöntämisvaltuuden lisäyksen käytön osalta voidaan toteuttaa tarvittavat valmistelutoimenpiteet mutta mahdollisiin sitoumuksiin on liitettävä ehto, jonka mukaan maksatus edellyttää komission hyväksyntää.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 11 015 000 euroa vuonna 2004, 9 811 000 euroa vuonna 2005 ja 7 439 000 euroa vuonna 2006.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 27 845 000
2003 tilinpäätös 23 088 338
2002 tilinpäätös 24 282 709