Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

50. VaalimenotPDF-versio

20. Vaalimenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 522 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Vaalitietojärjestelmämenot 3 360
Kuntavaalit 2021 100
Omakustannusperiaate; Senaatin vuokrat 3
Muut vaalimenot 59
Yhteensä 3 522

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eduskuntavaalit 2019 (v. 2019 rahoitus), valmistelumenot -15 150
Europarlamenttivaalit 2019 (v. 2019 rahoitus), valmistelumenot -14 910
Kehittämishankkeet -810
Kuntavaalit 2021, valmistelumenot 100
Maakuntavaaleihin 2019 varautumismenot (v. 2019 rahoitus) -7 000
Muut vaalimenot -32
Oikeusrekisterikeskuksen palvelumaksun korotus 20
Saamelaiskäräjävaalit 2019 (v. 2019 rahoitus), valmistelumenot -400
Vaalitietojärjestelmämenot -1 042
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1
Yhteensä -39 225

2020 talousarvio 3 522 000
2019 talousarvio 42 747 000
2018 tilinpäätös 17 573 796