Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

30. Militär krishanteringPDF-versio

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 466 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 993 000
02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 275 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 056 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 4 000 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 17 680 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 4 082 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 10 000 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet -
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 320 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen 10 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 16 140 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 220 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 845 000
18. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 52 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 686 000
Sammanlagt   57 359 000

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 5 979 000 euro för merutgifter för militär krishantering och som avdrag 513 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2016. Behovet av tilläggsanslag föranleds i huvudsak av att OIR-insatsen i Irak fortsätter.

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

     
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten -394 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 680 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser -1 100 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet -480 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen -240 000
Sammanlagt   5 466 000

2017 I tilläggsb. 5 466 000
2017 budget 51 893 000
2016 bokslut 35 761 000
2015 bokslut 47 422 000