Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2017—2019

    v. 2017
tilinpäätös
1000 €
v. 2018
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2019
esitys
1000 €
 
Muutos 2018—2019
    1000 € %
 
01. Kansanedustajat 21 153 21 247 21 810 563 3
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 153 21 247 21 810 563 3
10. Eduskunnan kanslia 123 375 74 207 71 991 -2 216 -3
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 51 000 53 394 56 358 2 964 6
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 5 878 2 482 1 503 -979 -39
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 14 151 6 800 6 500 -300 -4
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 3 021 3 531 3 630 99 3
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 5 325 4 000 4 000 0
(74.) Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 44 000 4 000 -4 000 -100
20. Eduskunnan oikeusasiamies 5 969 6 061 6 205 144 2
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 5 969 6 061 6 205 144 2
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 604 3 618 3 759 141 4
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 398 3 398 3 539 141 4
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 206 220 220 0
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 973 15 527 16 319 792 5
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 325 14 937 15 669 732 5
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 648 590 650 60 10
90. Eduskunnan muut menot 4 081 4 083 4 255 172 4
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (arviomääräraha) 4 081 4 083 4 255 172 4
Yhteensä 174 155 124 743 124 339 -404 0