Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2024

2.1. SuhdannenäkymätPDF-versio

Hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt kotitalouksien kulutusta ja yksityisiä investointeja. Suomen talous ei kasvakaan v. 2023 edellisvuodesta. Inflaatio on kuitenkin nopeasti hidastumassa ja v. 2024 hintojen nousu on kotitalouksen tulojen kasvua hitaampaa. Lisäksi korkojen nousu on pysähtynyt. Kotitalouksien ostovoima koheneekin ja lisää yksityistä kulutusta v. 2024. Vuonna 2024 BKT kasvaa n. 1,2 prosenttia.

Talouskasvua heikentää rakentamisen heikko tilanne vielä v. 2024. Investointinäkymät ovat kuitenkin muuten valoisat, erityisesti tuulivoimainvestointisuunnitelmia on erittäin paljon. Maailmantalouden kasvu on heikkoa v. 2023, mutta v. 2024 sekin piristyy inflaation hidastuessa, mikä kasvattaa Suomen vientiä.

Työllisyys notkahtaa v. 2023 heikon talouskasvun seurauksena ja työttömyys lisääntyy. Työllisyys kääntyy kuitenkin kasvuun vuoden 2024 aikana. Vuonna 2024 työllisyysaste (15—64-vuotiaat) on 73,8 % ja työttömyysaste 7,2 %.

Kansantalouden kehitys

  2021 2022 2023* 2024*
         
BKT:n arvo, mrd. euroa 250,9 268,7 281,6 291,1
BKT, määrän muutos, % 3,2 1,6 0,0 1,2
Työttömyysaste, % 7,7 6,8 7,1 7,2
Työllisyysaste, % 72,3 73,8 73,8 73,8
Kuluttajahintaindeksi, muutos-% 2,2 7,1 6,2 2,2
Pitkä korko, 10 v, % -0,1 1,7 3,1 3,2

Kuvio 2. BKT ja työttömyysaste 1997—2024

Kuvio 2. BKT ja työttömyysaste 1997—2024