Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            52. Palkkaturva

Talousarvioesitys 2021

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 12 735 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää työllisyyden edistämisestä kuntakokeilussa annetun lain (1269/2020) perusteella tehtyjen palkkatuki-, starttiraha- ja korvauspäätösten maksamiseen siten kuin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa on säädetty kyseisten palvelujen rahoituksesta.

Selvitysosa:Vähennyksestä 7 650 000 euroa aiheutuu rekrytointitukikokeilun siirtymisestä alkavaksi vuonna 2022, 3 000 000 euroa siirrosta momentille 32.01.10 TE-digi -hankkeen rahoitukseen, 1 255 000 euroa siirrosta momentille 32.01.03 TE-toimistojen aulapalvelujen rahoitukseen, 220 000 euroa siirrosta momentille 32.01.02 Perhevapailta töihin -hankkeeseen, 110 000 euroa siirrosta momentille 32.01.40 Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmaan sekä 3 000 000 euroa siirrosta momentille 32.01.40 yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen rahoittamiseen.

Lisäys 2 500 000 euroa aiheutuu turveyrittäjille suunnattuihin yritysten kehittämispalveluihin ja turvealan uudelleentyöllistymisen ja -koulutuksen tukemiseen.

Momentin perustelujen muutos aiheutuu työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista annetun lakiviittauksen täsmentämisestä momentilla.


2021 III lisätalousarvio -12 735 000
2021 talousarvio 276 306 000
2020 tilinpäätös 332 914 000
2019 tilinpäätös 256 693 000