Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2017

92. EU och internationella organisationerPDF-versio

95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 200 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av eventuella prestationer år 2017 till följd av en borgen på 10 miljoner euro ställd till stiftelsen Pietari-säätiö den 21 augusti 2008 och en borgen på 3,5 miljoner euro ställd den 17 september 2009.

Stiftelsen Pietari-säätiö driver Finlands institut i S:t Petersburg. Stiftelsen har råkat i ekonomiska svårigheter i och med att den grundliga renoveringen av Finlandshuset, som stiftelsen svarar för, blev dyrare än beräknat. Danske Bank har i egenskap av kreditgivare i slutet av april sagt upp och hävt ett av lånen. Lånet förfaller direkt till betalning och Danske Bank kräver av staten betalning av lånet med hänvisning till borgensansvaret. Banken har samtidigt meddelat att den säger upp också sitt andra lån som omfattas av statsborgen, vilket innebär att staten ska betala prestationer föranledda av statsborgen också för detta lån. Statskontoret ska stå för lånens återstående kapital på sammanlagt 8 400 494 euro, räntor från föregående förfallodag till betalningsdagen eller uppsägningsdagen samt för eventuella dröjsmålsräntor och andra kostnader.


2017 I tilläggsb. 8 200 000
2017 budget 800 000
2016 bokslut 3 266 706
2015 bokslut 780 428