Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2017

40. Statens regional- och lokalförvaltningPDF-versio

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av kostnader till följd av att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas.

Förklaring:Projektet som gäller inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet omfattar perioden 14.2.2017—31.12.2018. Avsikten är att myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2019. En regeringsproposition om myndigheten överlämnas till riksdagen under 2017.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 352 000
2016 bokslut 622 000
2015 bokslut 1 782 000