Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2017

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningenPDF-versio

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 140 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av kostnader för postning av information till utländska medborgare med rätt att rösta vid landskapsval.


2017 I tilläggsb. 140 000
2017 budget 9 620 000
2016 bokslut 7 623 000
2015 bokslut 7 984 000