Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
            88. Senatfastigheter

Statsbudgeten 2017

20. Tjänster för statssamfundetPDF-versio

88. Senatfastigheter

4. Fullmakter

Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att till Mikju Oy för det bolag eller de bolag som ska bildas överlåta fastighet nr 91-5-94-14 jämte byggnader i Helsingfors stad för en köpesumma på 14 050 000 euro samt i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer.

Förklaring:Den fastighetsförmögenhet som fullmakten gäller finns på Bangatan 3, tomt nr 14 (91-5-94-14), i kvarter nummer 94 i stadsdelen Rödbergen i Helsingfors stad. Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öppet anbudsförfarande, var det högsta anbudet 14 050 000 euro, vilket motsvarar fastighetens verkliga värde.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut