Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
            63. Återbetalda skatter

Statsbudgeten 2017

10. Beskattningen och TullenPDF-versio

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av skadestånd, inklusive dröjsmålsränta, för mervärdesskatt på bilskatt, s.k. icke-moms, som staten dömts att betala.

Förklaring:Under början av 2017 har det betalats cirka 123 000 euro i mervärdesskatt på bilskatt, dvs. skadestånd för icke-moms. Det finns inte något separat anslag för detta ändamål. Därför är det möjligt att genom en ändring av motiveringen betala utgiftsposterna under detta moment. Skadestånd för icke-moms utgörs av återbetalda skatter och andra kostnader i anslutning till dem.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 15 900 000
2016 bokslut 13 369 231
2015 bokslut 3 399 068