Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri

Talousarvioesitys 2013

04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toiminnan käynnistämisestä ja toiminnasta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Muutos johtuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustamisesta 1.1.2014 ja toiminnan aloittamisesta 1.5.2014. Arviointikeskukseen yhdistetään nykyinen Opetushallituksen alainen oppimistulosten arviointitoiminta sekä Koulutuksen arviointineuvoston ja Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama koulutuksen ja korkeakoulujen arviointitoiminta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 2 539 000
2012 tilinpäätös 2 539 000
2011 tilinpäätös 2 489 000