Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2016

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 339 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2016 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:

Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminnan ja strategian ohjausta kehitetään suuntaan, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
  • — Kevennetään sääntelyä ja hallinnollista taakkaa.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 19 792 16 563 15 379
Bruttotulot 348 80 40
Nettomenot 19 444 16 483 15 339
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 958    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 235    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv) -777
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -9
Palkkaliukumasäästö -75
Palkkausten tarkistukset 85
Toimintamenojen tuottavuussäästö -101
Toimintamenosäästö (HO 2015) -290
Tasomuutos 23
Yhteensä -1 144

2016 talousarvio 15 339 000
2015 talousarvio 16 483 000
2014 tilinpäätös 20 721 000

21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 660 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.


2016 talousarvio 1 660 000
2015 talousarvio 1 660 000
2014 tilinpäätös 1 154 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 377 375 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.29 -119
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) 234
Tasomuutos 24 276
Yhteensä 24 391

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 377 375 000
2015 talousarvio 352 984 000
2014 tilinpäätös 402 150 521

40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 545 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi liikenne- ja viestintäalan museoiden tukemiseen sekä viranomaistehtävissä avustamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen hankkeisiin, joilla edistetään digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä, itsesääntelytoimenpiteitä sekä viestintävalmiuksia. Määrärahan vähennys vuonna 2016 aiheutuu Kiinteistö Oy Tieliikennemuseon saaman rakentamisavustuksen loppumisesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Liikenne- ja viestintäalan museot 302 000
Mobilia-säätiö 134 000
Liikennealan yhteisöt 25 000
Tietoyhteiskuntahankkeet 84 000
Yhteensä 545 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo -350
Järjestötukien säästö (HO 2015) -83
Yhteensä -433

2016 talousarvio 545 000
2015 talousarvio 978 000
2014 tilinpäätös 1 028 000