Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2014

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2012—2014

    v. 2012
tilinpäätös
1000 €
v. 2013
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2014
esitys
1000 €
 
Muutos 2013—2014
    1000 € %
 
01. Tasavallan presidentti 1 514 3 209 3 175 -34 -1
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 154 160 126 -34 -21
02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 119 199 199 0
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 1 240 2 850 2 850 0
02. Tasavallan presidentin kanslia 14 255 36 718 34 830 -1 888 -5
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 136 8 918 8 830 -88 -1
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 556 600 600 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 563 5 500 6 500 1 000 18
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 2 000 21 700 18 900 -2 800 -13
Yhteensä 15 768 39 927 38 005 -1 922 -5
  Henkilötyövuodet 78,9 78,0 78,0